Évközi 13. vasárnap

Hirdetések 2017. július 2-án.

 

Ma az úgynevezett péterfillérekre gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Hétfőn az esti zsolozsma után az örökimádó csoport találkozik templomunkban. Az elmélkedést Tibor atya tartja.

A héten a hónap első csütörtökje és péntekje lesz. Mindkét napon szentségimádást tartunk az esti mise végén, csütörtökön a Jézus Szíve Családok vezetésével, pénteken pedig városunk lelki megújulásáért.

A Máltai Szeretetszolgálat szervezésében Sopronba érkezik a hajléktalan Jézus szobra. A Szent György templom előtt lesz megtekinthető július 3-ig.

Július 14-én, 20 órakor a jelenleg Finnországban élő Gyülvészi János orgonaművész ad ingyenes koncertet templomunkban.

Katona Farkas cisztercita atya pappá szentelésének 60 éves jubileumát, vagyis gyémánt miséjét ünnepli. Szeretettel gondol a soproni testvérekre. Mivel nem tud személyesen eljönni hozzánk, gyémánt misés emlék – képe által küldi gyémántmisés áldását a kedves testvéreknek. Egyben kéri, hogy imádságainkban vele együtt adjunk hálát a jó Istennek, amiért szolgálhatta azokat, akikhez papi élete során gondviselő Istenünk küldte őt.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepe:

3-án, hétfőn Szent Tamás apostol ünnepe lesz.