Évközi 16. vasárnap

Hirdetések 2017. július 23-án.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

Dr. Gerencsér Miklós, – aki kántor és zeneszerzőként templomi közösségünk lelki javát szolgálva is tevékenykedett, a jó Isten ügyében, – visszaadta lelkét teremtőjének. Gyászjelentése hirdetőhelyeinken olvasható.

Augusztus 5-től 11-ig tartó, Czestohowába induló gyalogos zarándoklaton vehetnek részt azok, akiknek erre igényük van.

Nagyboldogasszony napi Szűz Mária kiállítás nyílik a Liszt központ Munkácsy termében. A kiállítás megtekinthető augusztus 7-tőlk 21-ig. Részletes információk hirdetőhelyeinken találhatók.

Keresztény gólyatábor lesz Gödöllőn augusztus 15-től 19-ig.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

24-én, hétfőn Árpád-házi Szent Kinga szűz emléknapja,

25-én, kedden Szent Jakab apostol ünnepe,

26-án, szerdán Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei emléknapja,

29-én, szombaton pedig Szent Márta emléknapja lesz.