Évközi 15. vasárnap

Hirdetések 2017. július 16-án.

 

Ma az a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

A bánfali Kármelhegyi Boldogasszony templom búcsúja és egyben Német Attila atya aranymiséje ma 17 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Dr. Ternyák Csaba egri érsek lesz.

Csütörtökön az esti mise gitáros mise lesz.

Dr. Gerencsér Miklós, – aki kántor és zeneszerzőként templomi közösségünk lelki javát szolgálva is tevékenykedett, a jó Isten ügyében, – visszaadta lelkét teremtőjének. Gyászjelentése hirdetőhelyeinken olvasható.

Ifjúsági zarándoklat indul Medjugorjéba 28-án.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

18-án, kedden Szent Hedvig királynő emléknapja,

22-én, szombaton pedig Szent Mária Magdolna ünnepe lesz.