Évközi 17. vasárnap

Hirdetések 2017. július 30-án.

 

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

Jövő vasárnap a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

A héten a hónap első csütörtökje és péntekje lesz. Mindkét napon szentségimádást tartunk az esti mise végén, csütörtökön a Jézus Szíve Családok vezetésével, pénteken pedig városunk lelki megújulásáért.

Ünnepélyes rózsafüzér ájtatosságot tartunk szombaton délután fél 6 órakor. Tagfelvételre is van lehetőség. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy Tibor atyánál.

Nagyboldogasszony napi Szűz Mária kiállítás nyílik a Liszt központ Munkácsy termében. A kiállítás megtekinthető augusztus 7-tőlk 21-ig. Részletes információk hirdetőhelyeinken találhatók.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, hogy ünnepeljük együtt rendalapítónk, Szent Domonkos ünnepét templomunkban augusztus 8-án a 18 óra 30 perckor kezdődő ünnepi szentmisében. Az ünnepi miséző és szónok Barsi Balázs ferences atya lesz.

Augusztus 5-től 11-ig tartó, Czestohowába induló gyalogos zarándoklaton vehetnek részt azok, akiknek erre igényük van.

A hegyeshalmi lelki nap augusztus 12-én lesz.

Keresztény gólyatábor lesz Gödöllőn augusztus 15-től 19-ig.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

31-én, hétfőn Loyolai Szent Ignác emléknapja,

1-jén, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja,

4-én, pénteken Vianney Szent János Mária áldozópap emléknapja,

6-án, jövő vasárnap pedig Urunk színeváltozásának ünnepe lesz.