Évközi 19. vasárnap

Hirdetések 2017. augusztus 13-án.

 

Ma a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

Nagyboldogasszony napi Szűz Mária kiállítás nyílik a Liszt központ Munkácsy termében. A kiállítás megtekinthető augusztus 7-tőlk 21-ig. Részletes információk hirdetőhelyeinken találhatók.

15-én, kedden Szűz Mária mennybevételének, Nagyboldogasszonynak parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban szentmisék lesznek 8-kor, ½12-kor, délután 4-kor és este fél 7-kor.

A bencés templom Nagyboldogasszony – búcsúját 15-én 16 órai kezdettel ünneplik. A főcelebráns Németh Attila aranymisés atya lesz.

Augusztus 19-én, szombaton 10 órakor hálaadó szentmisében ünnepeik a Szent Imre templom felszentelésének 20. évfordulóját. A főcelebráns és ünnepi szónok Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök lesz. Turncr Lajos atya is koncelebrál. Mindenkit szeretettel várnak.

A Szent István templom búcsújának ünnepi szentmiséje 20-án 9 órakor kezdődik a templom előtti téren. További részletek hirdetőhelyeinken találhatók.

Előre hirdetjük, hogy ifjúsági szentmise indul templomunkban minden hónap első vasárnapján Taizé énekekkel. Az első (Taizé) szentmise szeptember 3-án, vasárnap este 6 órakor lesz. A további szentmisék időpontjait plakátokon és az interneten fogjuk hirdetni. {Minden fiatalt (és lélekben fiatalt) szeretettel várunk!}

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

14.én hétfőn Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja,

15-én, kedden Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe,,

19-én, szombaton Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja,

20-án. jövő vasárnap pedig Szent István Királynak, Magyarország fővédőszentjének főünnepe lesz.