Évközi 22. vasárnap

Hirdetések 2017. szeptember 3-án.

 

Ma a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Jövő vasárnap a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Ifjúsági szentmise lesz templomunkban TAIZÉ énekekkel ma este 18 órakor. Minden fiatalt és lélekben fiatalt szeretettel hívunk!

Hétfőn az esti mise után Butsy Lajos fertőrákosi plébános atya tanítást ad az Oltáriszentségről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk,

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

Az elmúlt napokban került sor a magyar domonkosok káptalanjára. A káptalan Andrzej Kostecki testvért választotta meg vikáriusnak a következő négy évre. Kérjük a kedves testvérek imádságait új viláriusunkért, és vikáriátusunk jövőjéért.

A héten a hónap első csütörtökje lesz. Szentségimádást tartunk az esti mise végén, a Jézus Szíve Családok vezetésével.

Hálaadó Életvédő Istentiszteletre hívnak bennünket 8-án 15 órára a Kórházkápolnába.

A Szeredi Kápolna búcsúját 16-án, szombaton 19 órától kezdődően ünneplik Fertőszentmiklóson. Az ünnepi miséző és szónok Máté atya lesz.

A Bonum TV legújabb műsorfüzetei a sekrestyében ingyenesen átvehetők.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

7-én, csütörtökön Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe,

8-án, pénteken pedig Szűz Mária születése, vagyis Kisboldogasszony ünnepe lesz.