Évközi 23. vasárnap

Hirdetések 2017. szeptember 10-én.

 

Ma a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Szeptembertől minden hónap harmadik szombatján az esti szentmise gitáros mise lesz. Az első ilyen alkalom jövő hét szombaton lesz.

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

A Szeredi Kápolna búcsúját 16-án, szombaton 19 órától kezdődően ünneplik Fertőszentmiklóson. Az ünnepi miséző és szónok Máté atya lesz.

Közösségünk eddigi tagja, Szaniszló Ince testvér hamarosan a római Angelicum egyetem tanára lesz. Megköszönjük szolgálatát a soproni templomban és rendházban. Isten áldását kívánjuk továbbra is szerzetesi életére és tanári tevékenységére. Búcsúztatására szeptember 17-én, vasárnap, a fél 12-es szentmisén kerül majd sor.

A Bonum TV legújabb műsorfüzetei a sekrestyében ingyenesen átvehetők.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

12-én, kedden Szűz Mária szent neve,

13-án, szerdán Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja,

14-én, csütörtökön A szent kereszt felmagasztalásának ünnepe,

15-én, pénteken a Fájdalmas Szűzanya emléknapja,

16-án, szombaton pedig Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püs­pök vértanúk emléknapja lesz.