Évközi 24. vasárnap

Hirdetések 2017. szeptember 17-én.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Szeptembertől minden hónap harmadik szombatján az esti szentmise gitáros mise lesz.

Közösségünk eddigi tagja, Szaniszló Ince testvér hamarosan a római Angelicum egyetem tanára lesz. Megköszönjük szolgálatát a soproni templomban és rendházban. Isten áldását kívánjuk továbbra is szerzetesi életére és tanári tevékenységére. Búcsúztatására ma, a fél 12-es szentmisén kerül sor.

Az Alzheimer Café következő programja 19-én, kedden 17 órakor kezdődik a Pannónia Hotel Fehér Termében.

23-án, szombaton az esti mise és zsolozsma után a százhalombattai Liszt Ferenc Vegyeskar, és a soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar közös koncertet ad templominkban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes. Adományokat köszönettel elfogadnak.

A Szent Mihály templom, búcsúját 29-én 18 órakor, és október elsején 8 óra 30 perckor ünneplik.

Előre jelezzük, hogy templomunk Rózsafüzér Királynője búcsújára október 7-én, és 8-án kerül sor.

A Bonum TV legújabb műsorfüzetei a sekrestyében ingyenesen átvehetők.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

20-án, szerdán, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk emléknapja

21-én, csütörtökön Szent Máté apostol és evangélista ünnepe,

23-án, szombaton Szent Pio áldozópap emléknapja,

24-én, jövő vasárnap pedig a Szentírás vasárnapja lesz.