Évközi 26. vasárnap

Hirdetések 2016. szeptember 25-én.

 

Jövő vasárnap a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Spontán, vagy szándékolt abortusz lelki terhét hordozók számára gyógyító hétvégeken való részvételre van lehetőség Máriabesnyőn szeptember 29-től a kapualjban megjelölt hétvégeken.

Templomunk szokásos Rózsafüzér Királynője búcsúját október 1-jén, és 2-án tarjuk. Szombaton a fél 12 órakor kezdődő szentmise a búcsúra való ráhangolódás érdekében már orgonás mise lesz városunk és hazánk megtéréséért. 1430-tól gyóntatunk a szentmisék alatt is és a szentmisék között is. 18 órától az ünnepi nyitómise kezdődik. A szentmise után a Széchenyi téren körben járó rózsafüzéres gyertyás körmenettel tisztelgünk a Rózsafüzér Királynője előtt. 20 órától szentségimádás és különféle ájtatosságok lesznek. Ezek között 23-tól 24 óráig a Domonkos Világi Harmadrend imaórája lesz. Éjfélkor szentmise kezdődik. Utána további virrasztás. Vasárnap a szokásos vasárnapi miserend szerint lesznek szentmisék. Az ünnepi nagymise 10 órakor kezdődik. 1515-től elimádkozzuk a Rózsafüzért, a végén szentségi áldással. Délután 4 órakor a búcsút bezáró horvát nyelvű szentmise lesz. A szentmise végén a burgenlandi Stefan Jahns horvát újmisés, atya újmisés áldást oszt a résztvevőknek.

Október hónapban minden este ünnepélyesen elimádkozzuk a rózsafüzért. Kezdés hétköznapokon este ¾6-kor, vasárnap délután ¼4-kor.

A kőszegi domonkos nővérek rendünk fennállásának 800 éves jubileumi évéhez kapcsolódóan „Domonkos napok” címmel ünnepségsorozatot rendeznek október 6-án és 7-én. Az ünnepi programok között szerepel olyan ünnepi hangverseny is, amelyben a domonkos nővérek és a kőszegi vonósok közösen lépnek fel.

Szentségimádás indult templomunkban. A szentmisék és egyéb szertartások által le nem foglalt időszakokban van kitéve az Oltáriszentség hétköznapokon is, és vasárnap is. Ennek értelmében vasárnap a fél 12 órai szentmise és a délután 4 órai szentmise közötti időben van lehetőség imádkozni az Oltáriszentség előtt.

Biztatjuk a kedves testvéreket, amikor tehetik, kapcsolódjanak be a szentségimádásba. A szentségimádás miatt csendet kérünk templomunkban. Ebbe az is beletarozik, hogy az ajtókat igyekezzünk csendben kinyitni és becsukni.


Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.Görögkatolikus szent liturgián vehetnek részt azok, akiknek erre igényük van minden hónap második és negyedik vasárnapján a Szent György Plébánián, az egyetemi kápolnában.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

27-én, kedden Páli Szent Vince áldozópap emléknapja,

29-én, csütörtökön Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe,

30-án, pénteken Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító emléknapja,

24-én, szombaton pedig a Gyermek Jézusról nevezett (Liseaux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja lesz.