Évközi 28. vasárnap

Hirdetések 2017. október 15-én.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Október hónapban minden este ünnepélyesen elimádkozzuk a rózsafüzért. Kezdés hétköznapokon este ¾6-kor, vasárnap délután ¼ 4-kor.

Az ÁVE kegytárgybolt nyitvatartási rendje hirdetőhelyeinken megtekinthető.

Az Alzheimer Café következő programja 17-én, kedden 17 órakor kezdődik a Pannónia Hotel Fehér Termében.

Festett kazettás templom mennyezetek motívumvilága és kincse – címmel fotókiállítás nyílik a Liszt Ferenc Kulturális Központban október 21-én.

Október 21-én, jövő szombaton, a Szent Margit templomban a 18 órás szentmisében ének és zenekarok, valamint Kuzsner Péter orgonaművész fog közreműködni. Teljesebb információ a kapualjban található.

Isten fizesse meg mindazok ádozatát, akik munkával és adománnyal, vagy bármi más módon segítettek templomunk búcsújának előkészítésében és lebonyolításában!

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

17-én, kedden Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja,

18-án, szerdán Szent Lukács evangélista ünnepe,

22-én, vasárnap pedig a missziók vasárnapja lesz.