Évközi 29. vasárnap

Hirdetések 2017. október 22-én.

 

Ma a missziók javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Október hónapban minden este ünnepélyesen elimádkozzuk a rózsafüzért. Kezdés hétköznapokon este ¾6-kor, vasárnap délután ¼ 4-kor.

Ifjúsági szentmise lesz TAIZÉ énekekkel templomunkban november 5-én, vasárnap 18 órakor.

Festett kazettás templom mennyezetek motívumvilága és kincse – címmel fotókiállítás nyílt a Liszt Ferenc Kulturális Központban.

Hӓndel koncert lesz a GYIK rendezvényházban ma 15 órakor.

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából Hӓndel Messiás című művét adják elő az evangélikus templomban október 28-áb 18 órai kezdettel.

Az ÁVE kegytárgybolt nyitvatartási rendje hirdetőhelyeinken megtekinthető.

A Missziós Rendnek, azaz a Verbitáknak Szűzmáriás falra akasztható és lapozható naptára kapható a sekrestyében.

A soproni templomok téli időszámítás szerinti miserenje hirdetőhelyeinken megtekinthető.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

23-án, hétfőn Kapisztrán Szent János áldozópap,

25-én, szerdán Szent Mór püspök emléknapja,

28-án, szombaton pedig Szent Júdás Tádé apostolnak, templomunk védőszentjének főünnepe lesz.