Évközi 29. vasárnap

Hirdetések 2016. október 16-án.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Október hónapban minden este ünnepélyesen elimádkozzuk a rózsafüzért. Kezdés hétköznapokon este ¾6-kor, vasárnap délután ¼4-kor.

Eperjes Károly tolmácsolásában XX. századi magyar Isten kereső költők rendhagyó irodalmi estje lesz a bánfalvi kolostortemplomban október 16-án, 16 órakor.

A Szent Orsolya Iskola Orsolya napi játszóházba hívja az érdeklődő gyermekeket 20-án, csütörtökön 16 órára.

Az országos imahálózathoz kapcsolódva folyamatos szentségimádás lesz hazánkért és Európáért a Szent Imre templomban október 22-én, szombaton reggel 8 órától 20 óráig.

Október 23-ra emlékezve programsorozat indul október 21-én, melynek elemei ünnepi megemlékezés és koszorúzás, fáklyás felvonulás és városi ünnepség valamint szoboravatás a Széchenyi téren. Minderről bőséges tájékoztatás olvasható a kapualjban.

Szentségimádás indult templomunkban. A szentmisék és egyéb szertartások által le nem foglalt időszakokban van kitéve az Oltáriszentség hétköznapokon is, és vasárnap is. Ennek értelmében vasárnap a fél 12 órai szentmise és a délután 4 órai szentmise közötti időben van lehetőség imádkozni az Oltáriszentség előtt.

Biztatjuk a kedves testvéreket, amikor tehetik, kapcsolódjanak be a szentségimádásba. A szentségimádás miatt csendet kérünk templomunkban. Ebbe az is beletarozik, hogy az ajtókat igyekezzünk csendben kinyitni és becsukni.

Városszépítőink temető tisztításra hívnak önkénteseket.

Görögkatolikus szent liturgián vehetnek részt azok, akiknek erre igényük van minden hónap második és negyedik vasárnapján a Szent György Plébánián, az egyetemi kápolnában.

Spontán, vagy szándékolt abortusz lelki terhét hordozók számára gyógyító hétvégeken való részvételre van lehetőség Máriabesnyőn a kapualjban megjelölt hétvégeken.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

17-én, hétfőn Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja,

18-án, kedden pedig Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.