Évközi 30.vasárnap

Hirdetések 2017. október 29-én.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

A múlt vasárnap a missziók javára történt gyűjtés során 45 485 Ft gyűlt össze. Továbbítottuk. Isten fizesse meg!

A téli időszámítás idején hétköznap este fél 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

Szerdán Mindenszentek parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. A délután 4 órai mise végén a Lucernáriumot, a halottak napja előesti ájtatosságot végezzük.

November 2-án, csütörtökön halottak napján hétköznapi miserendet tartunk. Ezen felül pedig 3 órakor szentmisét mutatunk be a temetőben, a domonkosok kriptájánál.

Az ezen időszakhoz kapcsolódó búcsúnyerési lehetőségekről a középső kis asztalon, hirdetőhelyeinken, valamint a gyóntatószékekre kifüggesztve olvashatnak részleteket.

November 2-án. csütörtökön a hónap elsőcsütörtöke, és egyben halottak napja is lesz. Halottak napjára való tekintettel a szokásos elsőcsütörtöki szentségimádásunkat kivételesen a jövő hét csütörtökén tartjuk meg az esti mise végén, a Jézus Szíve Családok vezetésével.

A héten a hónap első péntekje lesz. Szentségimádást tartunk az esti mise végén, városunk lelki megújulásáért.

Ünnepélyes rózsafüzér ájtatosságot tartunk szombaton délután fél 5 órakor. Tagfelvételre is van lehetőség. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy Tibor atyánál.

Ifjúsági szentmise lesz templomunkban TAIZÉ énekekkel november 5-én este 18 órakor. Minden fiatalt és lélekben fiatalt szeretettel hívunk!

Az ÁVE kegytárgybolt nyitvatartási rendje hirdetőhelyeinken megtekinthető.

A Missziós Rendnek, azaz a Verbitáknak Szűzmáriás falra akasztható és lapozható naptára kapható a sekrestyében.

A soproni templomok téli időszámítás alatti miserendje hirdetőhelyeinken megtekintgető.

(

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

1-jén, szerdán Mindenszentek főünnepe,

2-án, csütörtökön halottak napja,

4-én, szombaton pedig Borromeo Szent Károly püspök emléknapja lesz.