Hirdetések 2017.04.09.

Hirdetések 2017. április 9-én.

                                                                                                                                                                                              

Ma a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Jövő vasárnap a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Ma virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja van. A barkaszentelés szertartását a délelőtt 10 órai szentmise elején.

Templomunkban nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az esti mise keretében Tóth Zoltán kőszegi missziós rendi atya tart lelkigyakorlatos beszédsorozatot. Mindenkit szeretettel várunk.

A szentsír díszítésére szívesen fogadunk pénzbeli adományokat. Az adományok elhelyezhetők az erre a célra kijelölt perselyben, vagy leadhatók a sekrestyében.

A nagyhét programja a következő képpen alakul:

Nagycsütörtökön egyetlen szentmise lesz, este fél hétkor, az utolsó vacsora emlékezetére. A szentmise után virrasztást tartunk este 9 óráig.

Nagypénteken reggel 8 órakor énekes zsolozsmát imádkozunk. Délután 2 órakor keresztutat járunk, majd 3-kor kezdődik a szertartás Urunk szenvedésének emlékezetére, melynek elemei a passió, az egyetemes könyörgések, a kereszt hódolata és a szentáldozás.

Nagypéntek szigorú böjti nap, melyet úgy tartunk meg, hogy 14 éves kortól nem eszük húst és a felnőttek a megkezdett hatvan éves korig legfeljebb háromszor étkeznek, de csak egyszer laknak jól.

Nagyszombaton, délután 3 és 4 óra között imavirrasztást tart Rózsafüzér Társulatunk a Szentsírnál, amelyre mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra.

Nagyszombaton reggel nyolc órakor énekes zsolozsma lesz. Más szertartás napközben nincs. A húsvéti feltámadási liturgia este 8 órakor kezdődik tűzszenteléssel, melyet igeliturgia és vízszentelési szertartás, majd szentmise követ. A szertartás a tűzszenteléssel a kolostor udvarán kezdődik.

Szentgyónáshoz a héten hétfőtől szerdáig a szentmisék ideje alatt, csütörtökön reggel 7-től 11-ig, pénteken és szombaton

reggel 7-től 12-ig lehet járulni. Csütörtökön, pénteken és szombaton a szertartások alatt nem lesz gyóntatás.

Ételszentelést végzünk a feltámadási liturgia végén, valamint húsvét vasárnap a 7 és a fél 9 órai szentmisék után.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

Húsvét hétfőn Csókay Andrásnak és feleségének tanúságtételére kerül sor az Evangélikus gyülekezeti házban.„A keresztre feszítés büntetése az ókorban, Jézus Kereszthalála” címmel Dr. Soós István előadására kerül sor a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában 12-én 18 órakor.

Örökimádás kápolna létesült a volt Kolostor Kegytárgybolt helyén. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy minél több ször térjenek be az Örökimádás Kápolnába szentségimádásra. Örökimádásra folyamatosan lehet jelentkezni.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjára Lengyelországba induló zarándoklatra lehet jelentkezni. A zarándoklat április 22-től 23-ig tart.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.