Hirdetések 2017.04.15.

Hirdetések 2017. április 16-án.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

Ételszentelést végzünk a 7 és a fél 9 órai szentmisék után.

Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

Holnap Csókay Andrásnak és feleségének tanúságtételére kerül sor az Evangélikus gyülekezeti házban.

20-án az esti mise gitáros mise lesz.

Jövő vasárnap, Irgalmasság vasárnapján 15 órakor szentségimádás lesz templomunkban a Jézus Szíve Családok vezetésével. A szokásos rózsafüzér imádságra a délután 4 órai szentmise után lesz lehetőség.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Magyar katolikus Egyházat legkésőbb május 20-ig. Az is kívánatos lenne, ha a személyi jövedelemadó második 1%-val a Soproni Domonkosokért Alapítványt támogatnák. Információ található a hirdetőtáblákon és a hátsó kis asztalon, rendelkező nyilatkozat átvehető a sekrestyében.

A Keresztelő Szent János templom programjai a kapualjban megtekinthetők.

Isten fizesse meg mindazok áldozatosságát, akik munkával, énekkel, imádsággal, anyagi adományaikkal, vagy bármi más módon hozzájárultak ahhoz, hogy húsvéti ünneplésünk szép és felemelő legyen. Isten áldása kísérje életük napjait.

Istentől áldott húsvéti ünnepeket kíván a kedves testvéreknek rendházunk egész közössége.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.