52 hét 52 impulzus

Rendünk jubileumi évében, amely 2021. január 6-án, Vízkereszt ünnepén kezdődött el, Szent Domonkos halálának és a Magyar Tartomány alapításának 800 éves évfordulóját hirdetve, egy, az egész évet átölelő projekt indul útnak 52 hét, 52 impulzus[…]

Domonkosok a BonumTV-ben

Szent Margit ünnepén Szent Domonkos halálának és a Magyar Domonkos Tartomány megalapításának 800 éves jubileuma alkalmából a BonumTV tematikus napot szentelt a Domonkos Család bemutatásának. A délelőtti beszélgetésekből megismerhetjük a domonkos lelkiséget és a Rend[…]

Jubileum 2021

Szent Domonkos Rendalapító atyánk halálának és a Magyar Domonkos Tartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Rendünk és Vikariátusunk jubileumi évet hirdetett meg, hogy hálát adjunk Istennek hűségéért, amellyel megtartotta a Prédikátorok Rendjének tagjait Krisztus evangéliumának szolgálatában[…]

Jozef testvér

Október hónapban a magyar domonkos közösség új testvérrel gazdagodott. Jozef Zummer testvér Kassáról érkezett Sopronba. A felvidéki származású testvér 2004 óta tagja a Rendnek. A novíciátust Zólyomban végezte. Az első fogadalom után Kassán kezdte el[…]

Kitüntették Andrzej atyát

Büszkeséggel tölt el minket a hír, hogy testvérünk Kostecki Andrzej OP, a magyar tartományi vikariátus elöljárója Snell György esztergom-budapesti segédpüspökkel együtt a lengyel kisebbség és egyház érdekében végzett szolgálatáért kitüntetésben részesült. A Budapesti Lengyel Plébánia[…]

Rózsafüzér Királynője búcsú 2020

  A hagyományhoz híven október első hétvégéjén köszöntöttük Rózsafüzér Királynőjét soproni templomunkban. A kétnapos ünneplés Simon Dávid diakónus tanúságtételével kezdődött. A soproni származású diakónus testvér elmélkedésében helyi adatokra támaszkodva mutatta be, hogy még a rendszeres[…]

Ince 25

Ince Szaniszló OP testvérünk 2020. szeptember 20-án vasárnap ünnepelte pappászentelésének 25. évfordulóját soproni templomunkban. A hívekkel és a rendi testvérekkel együtt ünnepelt hálaadó szentmisén mondott prédikációjában Ince testvér hivatásának történetébe engedett bepillantani. Kassán született és[…]

Káptalan 2020

Magyar vikariátusunk 2020. augusztus 24-26. között tartotta éves nagykáptalanját a budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban. A nagygyűlésen minden magyar testvér részt vett Sopronból, Debrecenből és Szentendréről, valamint a bécsi és a római rendházakból is. A[…]

Szent Domonkos ünnepe Sopronban 2020

Augusztus 8-án, szombaton Szent Domonkos rendalapító Atyánk ünnepére gyűltünk össze soproni templomunkban. A szentmise előtt Rózsafüzér Társulatunk közös imádságot végzett, amelyben a Boldogságos Szűz Mária és Szent Domonkos közbenjárását kértük a Domonkos Családért, a hívekért[…]

Andrzej 25

Kostecki Andrzej testvérünk papságának 25 éves évfordulóját ünnepelte június 10-én. A magyar domonkos közösség elöljáróját 1995-ben szentelték pappá Krakkóban. Néhány évvel ezután elhagyva anyatartományát csatlakozott a magyar misszióhoz. Elmondása szerint már többet szolgálta az Egyházat[…]

Fiatalok, a világban élnek, mégis domonkosok!

Férjemmel néhány éve tettünk fogadalmat, hogy Szent Domonkos Rendjének világi közösségeinek szabályai szerint éljünk. Néhány barátunk és rokonunk számára ez a döntés értelmetlen és érthetetlen volt. A szüleinket meg kellett nyugtatnunk, hogy döntésünkkel nem fosztjuk[…]