Szűz Mária, Rendünk Pártfogója

Május 8-án, mi domonkosok Szűz Máriát, mint Rendünk Pártfogóját köszöntjük. "Szent Domonkos Csodái" szerint, amelyeket boldog Cecília, (aki személyesen ismerte szent Domonkost) mesél el, egy alkalommal Szent Domonkos elragadtatott lélekben Isten elé, és látta Urunkat és jobbján a[…]

Húsvét 2017

Krisztus meghalt, feltámadt és az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk! A domonkos testvérek áldott, békés, boldog Húsvétot kívánnak!

Nagyszombat 2017

Alászállt a poklokra… … Krisztus átlépi legvégső magányunk ajtaját, szenvedésével belép elhagyatottságunk mélyébe.  Ahol semmilyen hang nem érhet el minket, Ő ott van. Ezzel legyőzte a poklot, pontosabban a halált, amely mielőtt a pokol volt,[…]

Nagypéntek 2017

„Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!”[…]

Nagycsütörtök 2017

„Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”(Ján 13,1) Látom, hogy ezeket a szavakat "mindvégig szerette[…]

Lelki erőmű Sopronban

Veres András püspök április 1-jén Sopronban megáldotta az Aquinói Szent Tamás- (Örökimádás-)kápolnát, amelyet a belvárosi domonkos rendházban alakítottak ki. A templom kapuja felé tartva elhaladunk az új kápolna mellett. Megpróbálok bemenni, de még zárva van.[…]

Örökimádás rendházunkban

Dr. Veres András győri megyéspüspök szentelte fel szombaton a soproni Aquinói Szent Tamás Örökimádás Kápolnát Sopronban. – számol be a sopronmedia.hu. A rendház felajánlásaként az egykori kegytárgybolt helyiségét adta át az Örökimádás Kápolna céljára. A[…]