új rendfőnök

Új rendi mester áll a Domonkos Rend élén. Július 13-án választotta meg az általános káptalan Vietnámban Gerard Francisco Timoner OP atyát Szent Domonkos 87. utódjának, a 88. rendi mesternek. Gerard testvér a Domonkosok történelmében az[…]

Azért vagyok, hogy szeress

Az értelmileg sérült emberek Egyházban betöltött helyéről beszélgettek a krakkói domonkos kolostorban. A konferencián többek között részt vett és felszólalt Kostecki Andrzej, magyar tartományi vikárius is.  Andrzej atya évek óta lelki vezető a Bárka, valamint[…]

Tanítvány 2019/1 – REPÜLÉS

Megjelent Tanítvány folyóiratunk legújabb száma. Megvásárolható a rendházainkban. TARTALOMJEGYZÉK Domonkos identitás   Bruno Cadore OP – Úgy prédikáljatok, mint az apostolok! Barna Máté OP – Szent Domonkos   Istent keresve Jean Vanier – Az emberszív[…]

IEOP 2019

Húsvét nyolcadában tanácskozásra gyűltek össze az európai tartományfőnökök Bécsben. A magyar közösséget Peter Kreutzwald tartományfőnök és Kostecki Andrzej tartományi vikárius képviselte. Az előadásokon és tanácskozásokon az előljárók mellett részt vett Brunó Cadoré rendi mester is.[…]

Triduum 2019

Krisztus meghalt, feltámadt és az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk! Krisztus szenvedése, halála és feltámadása tanúsítja, hogy Isten szeretete képes legyőzni minden bűnt és bajt életünkben, ha megőrízzük szívünkben a hűséget és a bizalmat[…]

1%

Felhívás Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a magyar domonkosok kulturális örökségét gyűjtő, feldolgozó és bemutató Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt, melynek működtetője és a felajánlások gyűjtője a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány. Adószám: 18894635-1-18

Intermedium 2019

Peter Kreutzwald, az északnémet (Teutón) tartományfőnök hivatali idejének feléhez ért, ezért a két tartományi káptalan (2017-2021) közötti félidőben összegyűlt az ú.n. Intermedium, amelynek tagjai a rendházak elöljárói és a tartomány tisztségviselői. Miután a magyar közösség 2016[…]

Nagyböjti lelkinap Esztergomban

Nagyböjtben évről-évre összegyűlnek a magyar domonkosok és bár rövid időre tesszük ezt, ennek a napnak közösségteremtő ereje van. Az idei évben március 11-én Esztergomban, a Szent Adalbert Központban találkoztunk. A lelkinapot szentmisével kezdtük, majd Papp[…]