Nagymaros a domonkosokkal

Tavaly ünnepelte alapításának nyolcszázadik évfordulóját a domonkos rend, ennek jegyében szervezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 20-án. A nap mottója Jézus szavait idézte: „Én vagyok az igazság!” A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia[…]

Szent Antal püspök

Május 10-én Firenzei Szent Antal domonkosrendi püspökre emlékezünk. Antonino Pierozzi 1389-ben Firenzében született. A Rendbe – elrendeltetésszerűen a “leendő Fiesole-i konventbe” – boldog Dominici János vette fel 1405-ben, aki abban az időben Capui Bl. Rajmund kérésére a domonkos[…]

Szűz Mária, Rendünk Pártfogója

Május 8-án, mi domonkosok Szűz Máriát, mint Rendünk Pártfogóját köszöntjük. "Szent Domonkos Csodái" szerint, amelyeket boldog Cecília, (aki személyesen ismerte szent Domonkost) mesél el, egy alkalommal Szent Domonkos elragadtatott lélekben Isten elé, és látta Urunkat és jobbján a[…]

Húsvét 2017

Krisztus meghalt, feltámadt és az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk! A domonkos testvérek áldott, békés, boldog Húsvétot kívánnak!

Nagyszombat 2017

Alászállt a poklokra… … Krisztus átlépi legvégső magányunk ajtaját, szenvedésével belép elhagyatottságunk mélyébe.  Ahol semmilyen hang nem érhet el minket, Ő ott van. Ezzel legyőzte a poklot, pontosabban a halált, amely mielőtt a pokol volt,[…]

Nagypéntek 2017

„Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!”[…]

Nagycsütörtök 2017

„Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”(Ján 13,1) Látom, hogy ezeket a szavakat "mindvégig szerette[…]