Translatio

Május 24-én rendünk Szent Domonkos ereklyéinek átvitelét ünnepli. Szent Domonkost „akarata szerint a testvérek lába alatt” temették el Bologna-ban a Szent Miklós templomban. Habár sok beteg tanúsította, hogy gyógyulást nyertek sírjánál, a testvérek nem akarták[…]

Nagymaros a domonkosokkal

Tavaly ünnepelte alapításának nyolcszázadik évfordulóját a domonkos rend, ennek jegyében szervezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 20-án. A nap mottója Jézus szavait idézte: „Én vagyok az igazság!” A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia[…]

Szent Antal püspök

Május 10-én Firenzei Szent Antal domonkosrendi püspökre emlékezünk. Antonino Pierozzi 1389-ben Firenzében született. A Rendbe – elrendeltetésszerűen a “leendő Fiesole-i konventbe” – boldog Dominici János vette fel 1405-ben, aki abban az időben Capui Bl. Rajmund kérésére a domonkos[…]

Szűz Mária, Rendünk Pártfogója

Május 8-án, mi domonkosok Szűz Máriát, mint Rendünk Pártfogóját köszöntjük. "Szent Domonkos Csodái" szerint, amelyeket boldog Cecília, (aki személyesen ismerte szent Domonkost) mesél el, egy alkalommal Szent Domonkos elragadtatott lélekben Isten elé, és látta Urunkat és jobbján a[…]

Húsvét 2017

Krisztus meghalt, feltámadt és az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk! A domonkos testvérek áldott, békés, boldog Húsvétot kívánnak!

Nagyszombat 2017

Alászállt a poklokra… … Krisztus átlépi legvégső magányunk ajtaját, szenvedésével belép elhagyatottságunk mélyébe.  Ahol semmilyen hang nem érhet el minket, Ő ott van. Ezzel legyőzte a poklot, pontosabban a halált, amely mielőtt a pokol volt,[…]