Soproni hirdetések

Hirdetések 2021. szeptember 26-án.

 

Ma a fél 9 órai mise latin nyelvű szentmise lesz templomunkban.

Jövő vasárnap a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Szent Domonkos jubileumi évéhez kapcsolódóan havi rendszerességgel a hónap utolsó vasárnapjain előadások vannak templomunkban. Ma a du. 4-es szentmise után Zummer József testvér tart előadást, melynek címe: “Szent Domonkos és a Rózsafüzér.” Mindenkit szeretettel várunk.

Október hónapban minden este ünnepélyesen elimádkozzuk a rózsafüzért. Kezdés hétköznapokon este ¾6-kor, vasárnap délután ¼ 4-kor.

Október 1-jén, pénteken este fél 7-kor megemlékező szentmisét mutatunk be elhunyt Barna Máté testvérünkért halálának harmadik évfordulójához kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel várunk.

Templomunk Rózsafüzér Királynője búcsújának programja a következő:

Szombaton a fél 12 órakor kezdődő szentmise a búcsúra való ráhangolódás érdekében már orgonás mise lesz városunk és hazánk megtéréséért.

1500-tól gyóntatunk a szentmisék alatt is és a szentmisék között is.

1500-tól Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történésznek, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatójának előadása „A magyar domonkosok 800 éve” címmel, 1600-tól Héjja Beatrix Lujza szombathelyi domonkos nővér tanúságtevő előadása. 1650-től szentségimádás következik. 1715-től elimádkozzuk a Lorettói litániát.

18 órától az ünnepi nyitómise kezdődik. Az ünnepi miséző Fazakas Márton Csornai Premontrei Apát lesz. A szentmise után a Széchenyi téren körben járó rózsafüzéres gyertyás körmenettel tisztelgünk a Rózsafüzér Királynője előtt.

20 órától szentségimádás és különféle ájtatosságok lesznek.

Éjfélkor szentmise kezdődik.

Utána további virrasztás.

Vasárnap a szokásos vasárnapi miserend szerint lesznek szentmisék.

Az ünnepi nagymise 1130 – kor kezdődik. Az ünnepi miséző és szónok Kéri Atanáz cisztercita atya lesz.

1515-től elimádkozzuk a Rózsafüzért, a végén szentségi áldással.

Délután 4 órakor a búcsút bezáró horvát nyelvű szentmise lesz.

Zarándoklat indul Medjugorje-be a jelenések 40. évfordulója alkalmából október 11-15. között. Érdeklődni és jelentkezni lehet Tibor atyánál vagy a sekrestyében.

Szentmisét lehet íratni a kapualjban megjelölt folyosón található irodában hétfőnként 830-tól 10 óráig, csütörtökön 1730-tól 1830-ig, vasárnap 930-tól 1130-ig. További pontosabb információk hirdetőhelyeinken megtalálhatók.

A soproni templomok éves programjait is tartalmazó falinaptár kapható a kapualjban a szentmise íratással azonos időben és helyen.

Szent II. János Pál pápa győri látogatásának 25 éves évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Győrben, mely október 17-ig díjmentesen látogatható.A Szent Mihály templom búcsúját ma, valamint 29-én, szerdán és október 1-jén, pénteken ünneplik.

Elvált és egyedülálló szülők számára lelki programra hívják az érdeklődőket.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

27- én, hétfőn Páli Szent Vince áldozópap,

28-án, kedden Erquiciai Szent Ibáñez Domonkos, áldozópap, Ruiz Szent Lőrinc, családapa és társaik, Japán vértanúk       emléknapja,

29-én, szerdán Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe,

30-án, csütörtökön Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító,

1-jén, pénteken a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító,

2-án, szombaton pedig a Szent Őrzőangyalok emléknapja lesz.