Makrovilág Debrecenben

A Makrovilág Utazái Iroda a Megszentelt élet évében minden első szombaton elviszi az érdeklődőket zarándoklatra valamely szerzetes közösség meglátogatására, egyben imádkozásra hív szerzetes papi és nővéri hívatásokért. Február 7-én Debrecenbe érkezett a zarándokcsoport, ahol a domonkos atyákat és az iskolanővéreket keresték fel.

A plébániánk nagytermében Leszkovszky Pál domonkos atya tartott egy kedves, vidám, életszerű, de mégis komoly tájékoztatót a rendről, a rend felépítéséről, hivatásukról, történetükről. Ezt követően a zarándokok 11 órától a Szent László-templomban szentmisén vettek részt, melyet Górski Jacek plébános atya celebrált. Vendégeink közösen imádkozhatták a déli zsolozsmát a szerzetes atyákkal, majd szentségimádáson adtak hálát, dicsőítették az Urat és kéréseik közt megemlékeztek betegeikről is, akik – sajnos nagy számban – nem tudtak útnak indulni Debrecenbe. Majd egy rövid kávézgatás-teázgatás közben megismerkedhettek a plébánia és a templom történetével.

A rövidre szabott időben a félszavakból is kiderült, hogy volt, aki ismeri a templomunk tabernákulumának készítőjét, Polyák Ferencet. Más valakinek a fafaragások készítőjéről, Nagy Ferencről van gazdag ismerete. Ugyanő, látván a tablónkon Badalik Bertalan domonkos tartományfőnököt, a Veszprémi Egyházmegye püspökét, elmesélte, hogy őt is e püspök bérmálta, s hogy az esemény igen különös volt a rendkívüli vihar és a szentmise alatt a templomot is súlytó villámlás miatt. Volt, aki egy zarándokúton való részvétel lehetőségét egyházközségünk egyik, megbetegedett tagjától vette át, aki, sajnos, nem sokkal azután elhunyt. És Pál atyát szeretettel köszöntötte egyik vendégünk, aki még a régmúltból, a Chinoin Gyógyszergyárból, majd a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templomból ismeri atyát. Igazi kis „szentlászlós" közösséggé alakulhatott így a vendégcsapat.

Ebédjüket a Szent József Gimnáziumban fogyasztották el, majd Géczy M. Erzsébet iskolanővér kalauzolásával ismerkedtek a Szent Anna székesegyházzal, a Boldogasszony Iskolanővérek rendjével és iskolájukkal, a Svetits Intézet múltjával és jelenével. Az intézet kápolnájában a rózsafüzér imádkozásával fejeződött be látogatásuk. Vendégeink nagy érdeklődéssel, nyitott szívvel figyeltek mindenre, és örömmel, lélekben töltekezve és nagy-nagy köszönettel indultak vissza Budapestre.
Köszönjük a látogatást, köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk velük, s kérjük, vigyék intézményeink jó hírét magukkal.

Havas Lászlóné
Szent László Domonkos Plébánia

Képek az albumoknál!