Rózsafüzér Zarándoklat 2016

2016. május 21-én szombaton a soproni Domonkos Templom Rózsafüzér Társulata zarándoklaton vett részt Bejczi Tibor OP. atya vezetésével az 1700 éves Szent Márton jubileum és a 800 éves domonkos jubileum jegyében, Szombathelyen, Vasváron és Jákon.

Az autóbuszon Tibor atya ismertette Szent Márton életét, a róla szóló legendákat és Szent Márton énekeket tanultunk. Szombathelyen először a Szent Márton Templomba mentünk, ahol Schauermann János Ince atya mesélt a templom történetéről és megmutatta a jubileumi évre készített kiállítást. Ezen a helyen volt az antik Savaria keleti temetője és már 860-ban itt állt az a Szent Márton tiszteletére szentelt templom, az első olyan liturgikus épület Pannóniában, amelynek védőszentje az itt, Savariában született Tours-i Szent Márton püspök. A templom 1638-ban lett a domonkosoké, mellé kolostort is építettek, ahol 1950-ig éltek domonkos szerzetesek.                                                                                       A templom alatt lévő kolumbáriumban tisztelegtünk az itt eltemetett domonkos szerzetesek és gróf Batthyány Erzsébet földi maradványa előtt, aki a szombathelyi és soproni domonkos kolostor építésének mecénása volt.

A jubileumra felújított (volt domonkos) templomban vettünk részt szentmisén, itt énekeltük az autóbuszon megtanult Szent Márton énekeket. Bejczi Tibor atya prédikációjában utalt arra, bárcsak a lelkünk is ilyen „szépen felújított, karbantartott, pókhálómentes” lélek lenne.

A szentmise után a Domonkos Kör tagjai agapét tartottak a számunkra. Itt lehetőségünk volt megismerni az ő munkájukat, domonkos hagyomány tiszteletüket, domonkos ereklyéiket, relikviáikat, melyek többek között egy befalazott kályhából kerültek elő a rendszerváltás után. Találkoztunk azzal a három domonkos nővérrel is, akik Veres András püspök atya meghívására több mint egy éve kerültek vissza Szombathelyre. Ők is meséltek szolgálatukról a városban. Átsétáltunk a székesegyházba, átléptünk az Irgalmasság kapuján és közösen imádkoztunk a Szentatya szándékára a teljes búcsú elnyeréséhez.

 

Zarándoklatunk következő állomása Vasvár volt, ahol a Szent Keresztről nevezett Plébániatemplomot és a IV. Béla által 1254 körül alapított domonkos kolostort tekintettük meg. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs az itt lévő Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Levéltárának vezetője kalauzolt bennünket nemcsak az épületen belül, hanem a történelem viharos évszázadain keresztül a jelenleg látható állapotig. A törökök jelenléte miatt a domonkos szerzetesek 1557-ben elhagyták a kolostort és csak 1684-ben tértek vissza. A rendszerváltás után plébánia templom, jelenleg verbita szerzetes atyák látják el a híveket. A templomban a lorettoi litánia eléneklésével köszöntöttük a vasvári Szűzanyát.

Utunk utolsó állomása a jáki Szent György apátsági templom volt. Dr. Rátkai László esperes plébános atya nagyon alapos, de igen humoros, szuggesztív idegenvezetésével mutatta meg a templomot kívülről-belülről, avatott be a középkori építészet és szobrászat szimbolikájába és a vezetés végén az ódon falak között meghallgathattunk egy Bach prelúdiumot, melyet a helyi kórusvezető és ének tanárnő adott elő a templom orgonáján.

Az autóbuszon hazafelé Tibor atya elmélkedéseivel imádkoztuk el a rózsafüzért.

Kegyelmekben, ismeretekben, látványban nagyon gazdag, áldott szép napot töltöttünk el Istennel, a Szűzanyával, a szentekkel és egymással. Istennek legyen hála érte.

Szöveg és fotó: Patocskainé Kati világi domonkos