Capitulum Generale Bologna 2016

A pápa Bruno Cadoré atyának, általános rendfőnöknek küldött táviratában emlékeztet, hogy a tartományi elöljárók általános káptalanját az irgalmasság szentéve és a rend alapításának 800. évfordulója alkalmából tartják Bolognában.

III. Honóriusz pápa ugyanis 1216-ban szentesítette a Szent Domonkos által alapított szerzetesközösség létrehozását.
A Szentatya szívélyes jókívánságait küldi a résztvevőknek, és a Szentlélek ajándékait kéri a tanácskozásra. Emlékeztet arra, hogy az irgalom az egyház életét tartó oszlop. Minden pasztorális cselekedetét a gyengédségnek kell áthatnia, és a világban való tanúságtételéből sose hiányozhat az irgalom. Az egyház hitelessége az irgalmas és együttérző szeretet útján valósul meg, amely új életet ad, és bátorságot, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.
Táviratában Ferenc pápa annak a kérésének ad hangot, hogy Szent Domonkos, a kegyelem és megbocsátás fáradhatatlan apostola és a szegények iránti együttérzés és az igazság buzgó védelmezője karizmájának minden követője tegyen tanúságot az irgalmasságról, megvallva és megtestesítve azt az életben. Legyenek Isten közelségének és gyengédségének jelei, hogy a társadalom ma újra felfedezze a szolidaritás, a szeretet és a megbocsátás sürgősségét.
A pápa a domonkosok imáit kéri péteri szolgálatának támogatására, és a Rózsafüzér Királynője és a domonkos család minden szentje közbenjárásával apostoli áldását küldi az általános káptalan résztevőinek és az egész rendnek…