Az önzetlenség gyakorlatai – Duka prágai érsekkel ünnepelték jubileumukat a domonkosok Sopronban

Ünnepi szentmisével zárult október 25-én a soproni domonkos jubileum a Szent Júdás Tádé-templomban, amelynek főcelebránsa Dominik Duka domonkos szerzetes, bíboros, Prága érseke volt.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Szent Domonkosra emlékezve Dominik Duka prágai érsek az igehirdetés feladatát állította a rend 800 éves jubileumát ünneplő szentmise középpontjába. „Igehirdetésünk ma egyre jobban veszít erejéből – fogalmazott szentbeszédében. A „szent prédikáció megalapítója” vagy Istennel beszélt, vagy az emberekkel Istenről – idézte fel Domonkos alakját. Feltette a kérdést: megtaláljuk ezt a mai szentbeszédekben, katolikus médiumainkban? Ha megnézzük ezeket, azt látjuk, nem beszélünk eleget Istenről. Elrejtőzünk ülések, konferenciák, szervezetek mögött, végtelen vitákba bocsátkozunk, melyek nem jutnak el olyan végkövetkeztetésre, ami üdvösséget hozhatna a világnak. Azt tekintjük fontosnak, hogy jelen legyünk a világhálón, blogokon, tweetekben fogalmazzuk meg gondolatainkat, abban a meggyőződésben, hogy így tudjuk hirdetni Isten országát. Mindezt anonim módon tesszük – utalt mai kommunikációs szokásainkra. A szónok szerint kérdéses, vajon lehet-e igazi követ az, aki személyiségét nem adja bele az üzenetközvetítésbe.

Az igehirdetésben is rejtőzködünk – véli a prágai érsek. Idézeteket hozunk, ismételünk, utánzunk, nem vagyunk igazi követek – hangsúlyozta. Az igazi prédikációhoz bátorság kell – ezt követelte domonkos rendtársaitól. A követ ugyanis folyamatos veszélyeknek van kitéve. Felidézte a háborúban alkalmazott követek feladatát: meg kellett tanulniuk és érteniük kellett az üzenetet, hogy el tudják magyarázni annak, akinek küldték általuk. Ezért tartotta fontosnak Domonkos a tanulást, és küldte a rendtársakat egyetemekre tanulni.

Az igehirdetés másik jellemzője az alázat, hiszen a követ egy üzenetet közvetít, nem a saját nevében lép fel. És szükséges hozzá az együttműködés, mely közösség nélkül elképzelhetetlen. A szónok ehhez kapcsolta Szent Domonkos a rendi közösséghez intézett utolsó üzenetét: „Caritatem habete!“ Gyakoroljátok az önzetlen szeretetet, ami nem elvár, hanem ad. Ezzel mutatta meg, hogy Isten országát hirdetni a szeretet hirdetését jelenti. „Szeretet nélkül nincs közösség, sem a domonkosok közösségében, sem egy plébánián, se egy egyházmegyében, de az egyházban sem. Caritatem habete!“– ezzel a felszólítással zárta homíliáját Dominik Duka. 

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír