Bertalan atya házfőnök

bertalan1bertalan22016. november 6-án este a soproni Rózsafüzér Társulat vendége volt Dr Szabó Sándor Bertalan OP atya, a Soproni Rendház új házfőnöke.

Bertalan atya először az életéről, domonkos útjáról, hivatásáról beszélt, majd a rózsafüzérről és annak imádkozásáról elmélkedett.

Bertalan atya Sopronban született 1974-ben és Nagylózson nevelkedett, ahol ebben az időben az akkor illegalitásban működő Domonkos Rendnek egy lelki központja volt. Sokat köszönhet az akkor ott szolgáló Csertő György OP atyának, aki a ministrálás, domonkos lelkiség, domonkos szentek élete mellett a kisfiúnak megtanította hogyan kell időt szentelni a rózsafüzér imádságnak . A soproni Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett 1992-ben, utána egyből jelentkezett a Rendbe, a noviciátusát Debrecenben kezdte és Bécsben fejezte be. Utána Franciaországba, Bordeaux-ba és Toulouse-ba került a rendi tanulmányok végzésére, 1 évig Budapesten tanult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd Svájcban Fribourgban végezte a licenciátust. Itt ismerkedett meg domonkos hivatása alakulásában a másik fontos személlyel, a soproni származású Mehrle Tamás OP atyával. 2000. szeptember 23-án szentelték pappá Szombathelyen és másnap itt a soproni Domonkos Templomban mutatta be újmiséjét. Debrecenben kezdte papi életét. Sopronba 2003-ban került, innen járt ki Fribourgba évi három alkalommal, itt védte meg franciául írt doktori disszertációját 2009-ben. Fél évig Amerikában, Washingtonban élt, majd 2010-ben került át Szentendrére, hogy a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán taníthasson. Bertalan atya számára nagyon fontos a teológia művelése, oktatása, szeretné a megszerzett tudását kamatoztatni. A tanítás része a prédikációnak, a krisztusi tanítás igazságát próbálja megismertetni a hallgatóival. 2016. november 1.-től a Soproni Rendház házfőnöke. Célja: közösségépítés és prédikáció.

A rózsafüzér már  gyerekkorától fogva táplálója és útjelzője volt domonkos hivatásának. Saját maga példájával megerősítve Bertalan atya bátorít bennünket, hogy ezt az imádságot merjük a gyerekeknek, kamaszoknak is ajánlani, mert a rózsafüzéren keresztül nemcsak a Boldogságos Szűz Máriával találkozunk, nem csak az Ő édesanyai közbenjáró szerepét tapasztaljuk meg, hanem Márián keresztül Jézushoz jutunk, Jézus életének titkait ismerjük meg. Ha a Bibliát szeretjük, akkor a rózsafüzértől sem állunk messze, mert a szemlélődéshez vezet minket.

bertalan3A kontempláció igazi domonkos forrás, hiszen a prédikáció forrása maga a kontempláció. A rózsafüzér a titkokkal már nem csak elmélkedés, több annál, szemlélődést alakít ki bennünk és kegyelmi élményt ad. Olyan titkokba vezet be minket, amelyek az egész további lelki életünket gazdagítani fogják. Egyfajta lelki érettség kell hozzá, mert lehet taszító hatású is, ha valaki fanatikusan, vakbuzgó módon imádkozza a rózsafüzért. Ezért értelmesen szemlélve a titkokat kell imádkozni a rózsafüzért. A domonkos élet egyfajta szemlélődés, értelmünk megnyitása az isteni titkok számára. A rózsafüzér titkait ismételve rádöbbenünk arra, hogy Jézus élete a mi életünk lesz, a velünk történt dolgok nem véletlenszerűek, hanem azok részei egyfajta isteni tervnek. A rózsafüzér elimádkozásának célja, hogy egyre inkább krisztusi emberekké váljunk, részesítsen bennünket Jézus életének titkaiban, segítsen életünk útján tovább haladnunk, segítsen döntéseinkben, nagy kegyelmi tartalékot és erőt ad. Életünk eseményei utólag visszatekintve hasonló módon állnak össze, mint a rózsafüzéren a különböző szemek. A domonkosság az értelem útja és ez egy fáradtságos út. A rózsafüzér imádság viszont egy egyszerű imádság, akár a gyermekek, és sokak imádsága is lehet, ez a domonkos lelkiség népszerű része.

Bertalan atya örömét fejezte ki, hogy Tibor atya vezetésével egy „imaerőmű” működik a soproni domonkos templomban. Kérte, hogy a domonkos testvérekért, a testvérekkel együtt mondják ezt az imát és legyenek ennek a domonkos templomnak és közösségnek az imatámaszai.

(szöveg és kép: Patocskainé Katalin)