Tartományi káptalan Hamburgban

Provinzial Peter Kreutzwald32017. január 29. februás 4. között zajlódik a Teutón tartomány nagykáptalanja Hamburgban, amelynek feladata az elmúlt 4 év értékelése és a következő 4 év tervezése. Mivel a magyar domonkos közösség a német tartomány része, ezért a magyar vikáriátust Barna Máté, tartományi vikárius és Bejczi Tibor socius képviseli.

 provalairA káptalan tagjai különböző bizottságokban aktákat dolgoznak ki, amelyek meghatározzák a tartomány életét, működési irányát. Ezek a döntések befolyásolják a magyar domonkosok életét, akik idén augusztusban tartják nagygyűlésüket.  Idén új tartományfőnököt is választottak a német testvérek, miután Johannes Bunnenberg szolgálati ideje lejárt. Az új német tartományfőnök Peter Kreutzwald, aki eddig a manzi kolostorban tanuló testvérek magisztere volt. 

csopkepkapthamburg2Megválasztását elfogadta és Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti zsolozsma keretében ünnepélyesen beiktatták. Isten áldása kísérje szolgálatát és a káptalan további munkáját.