Világi domonkosok lelkigyakorlata Leányfalun

Az Úr félelme a bölcsesség kezdete címmel 2017. július 27- 30 között Dr Szabó Sándor Bertalan OP promotor atya  lelkigyakorlatot tartott közel 50 testvérünk számára Leányfalun.

Bertalan atya elmélkedéseit 6 részre osztotta fel: először magát a bölcsesség fogalmát, majd az emberi bölcsességet, annak történeti fejlődését (Egyiptom, Mezopotámia India, Kína, majd a görög bölcselet) járta körül. Második és harmadik előadásában ószövetségi példákon és szentírási helyeken fejtegette számunkra a Biblia emberének a bölcsességről alkotott és a Szentlélek által ihletett képét, aminek mottója: „Az Úr félelme a bölcsesség kezdete” Péld 1, 7, illetve Zsolt110, 10. Időben haladva és a 4. előadástól kezdve már Jézus lett a mérce: A Bölcsesség maga Jézus. Az 5. előadásban Aquinoi Szent Tamás tanításai alapján a megismerés fontosságáról, a bölcsesség és okosság közti különbségekről, a bölcsesség és szeretet kapcsolatáról, míg a 6. befejező előadásban Szűz Máriáról, mint a Bölcsesség székéről és a Szűzanya szerepéről a mi világi domonkos apostolkodásunkban elmélkedett Bertalan atya.

Minden nap lehetőségünk volt a hallottakról egyénileg elmélkedni, majd kiscsoportban egymással megosztani a témához és Bertalan atya kérdéseihez kapcsolódó meglátásainkat.

Együtt zsolozsmáztunk, vettünk részt szentmisén, este közösen imádkoztuk el a rózsafüzért, majd a napot záró kompletórium imádkozása előtt csendes szentségimádásban borultunk le az Úr előtt.

Étkezések közben jó volt az ország különböző pontjain élő testvéreinkkel beszélgetni, így minden területen megélhettük a világi domonkos közösséghez való tartozás örömét és áldását.

A szellemileg-lelkileg sokoldalúan tanító Bertalan atyának köszönjük a nagyon alapos felkészülést, az általa szemlélt igazságok átadását, az igényes elmélkedéseket, a fáradtságot nem kímélő és az egész lelkigyakorlat idején rendelkezésünkre álló, szentségeket kiszolgáló és lelki beszélgetéseket nyújtó szeretetét. Áldja meg érte az Úr.

A lélekemelő kegyelmek mellett hálát adunk az Úrnak a testi felüdülésért is, amit a Szent Gellért lelkigyakorlatos ház kényelme, az ott szolgáló Szilágyi János házigazda atya, és a remek ételeket készítő konyhai személyzet biztosított a számunkra, Isten fizesse meg szolgálatukat.

Hálát adunk az Úrnak a sok jóért, amiben ezen a lelkigyakorlaton részesültünk.

Az elmélkedések ITT meghallgathatók!

Patocskainé Kati világi domonkos, Sopron