Tartományi nap Szentendrén

 Április 25-én Szentendrén tartottuk tartományi napunkat. A program szentmisével kezdőtdött, amely a legfontosabb része a találkozásunknak, hiszen az Eucharisztiában válunk közösséggé (communio) a Szentháromsággal és egymással.

A legszentebb áldozatot egy rövid szünet után előadás követte. Mészáros Anettet és Matolcsy Jánost, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának munkatársait kértük fel, hogy mutassák be számunkra a magyarországi szerzetesség mai helyzetét, kihívásait és feladatait. Megtudtuk, hogy a Prédikátor Testvérek Rendje Magyarország szerzetesi térképén a fiatal és erős rendek között helyezkedik el, hiszen az átlagéletkorunk 55 év alatti, és 10 főnél több domonkos testvér él rendházainkban.

Az előadást jóízű ebéd majd rekreáció, azaz jókedvű beszélgetés és felüdülés kísérte. A délután folyamán az egyes tisztségviselők számoltak be a 2017-es vikáriátusi káptalan óta történt eseményekről és kezdeményezéseikről, majd közösen áttekintettük és megbeszéltük a vikáriátus jelenlegi helyzetét.

A következő nagy létszámú, ehhez hasonló találkozónk 2018 augusztusának végén lesz.

Köszönjük az eddigi és kérjük további imáitokat értünk!