Rózsafüzér Királynője búcsú 2018

A hagyományhoz híven október első hétvégéjén Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér Királynőjét köszöntöttük soproni templomunkban. Kétnapos búcsúnk ünnepélyes és imádságos hangulatban telt. Mindkét napon velünk imádkozott Kostecki Andrzej OP tartományi vikárius Szentendréről. Szombat este a Gyöngyösfaluból, Tibor atya szülőfalujából érkezett Szent Márton kórus éneke tette felemelővé a szentmise ünneplését.

A szombat esti hálaadó szentmise főcelebránsa és szónoka Merkli Ferenc a Szombathelyi Egyházmegye papja és a Győri Hittudományi Főiskola teológia tanára volt. Szentbeszédében kiemelte a rózsafüzérnek azt a szerepét, amelyet a lélek gyógyításában és a gonosz lélek elleni küzdelemben tölt be. Arra bátorított, hogy a hit által gyújtsuk lángra szívünket minden emberért, hívőért és hitetlenért egyaránt, és így tegyünk tanúságot a hit és lélek egységéről Istennel és egymással Szűz Mária oltalma alatt.

A hálaadó szentmise a hagyományokhoz híven ünnepélyes gyertyás körmenettel és éjszakai szentségimádással folytatódott.

Vasárnap az ünnepi szentmisén Hancz Tamás OPraem premontrei szerzetes, csornai alperjel szólt hozzánk. Tanításában kiemelte, hogy a hívő ember Isten látogatását a hála által fejezi ki. Fontos tehát kincsként őrizni a Gondviselés kegyelmeit és csodáit, amelyek hitünket erősítik. Rózsafüzér Királynője életünkben Isten látogatására és a hálára emlékeztet bennünket.

Idei ünneplésünket beárnyékolta Barna F. Máté atya halála, aki a Rózsafüzér hónapjának kezdetén, október 1-én hajnalban hosszan tartó, fájdalmas betegsége után elköltözött ebből a világból. Az Egyház ügyében megnyilvánuló buzgó hite és emberszeretete örök példa marad számunkra.

Adj, Urunk, örök nyugodalmat neki!

Szűz Mária, Mennyország Királynője könyörögj érettünk!