Szombathelyen is bemutatták a Domonkos-rend történetéről szóló sorozat köteteit

Január 30-án mutatták be Szombathelyen, az egyházmegyei levéltárban a „Magyar Domonkos Rendtörténet” című könyvsorozat köteteit.

Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője a Szombathelyi Egyházmegye portáljának adott interjújában kiemelte: a kötetek nem összefüggő rendtörténetet tartalmaznak.

Megtalálható köztük a rend alapításának 800. évfordulója alkalmából szervezett, 2016-ban tartott konferencia előadásainak írott változata. Kiemelt helyet foglal el a kiadványok között Implom Lajos OP (1903–1969) Adatok a Szent Domonkos-rend magyarországi tartományának történetéhez című munkája. A szerző, aki a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása idején a magyar provincia elöljárója volt, egész élete során gyűjtötte a rendtartomány történetére vonatkozó adatokat, majd élete vége felé, mint a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának segédmunkása tisztázta le és hagyta ránk a középkorról szóló részt. Bőle Kornél domonkos szerzetes naplója és az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek százötven évét bemutató kötet is az érdeklődők elé került.

Zágorhidi Czigány Balázs megjegyezte: az elmúlt években folytatott intenzív kutatások, gyűjtések, publikálások ellenére sem tudnak még a szakemberek összefüggő képet alkotni a Domonkos-rend magyarországi történetéről. Vannak jól dokumentált korszakai a rendnek, mint a középkor, de hiányos a kép például 16. századi történetükről, amikor hazai tevékenységük megszűnt, és a 17. századi újjászerveződés is csak vázlatosan ismert. A domonkos nővérek története ellenben jól dokumentált, így az alapítástól egészen napjainkig jól nyomon követhető életük, munkásságuk.

Az elmúlt években sokan kezdték el a Domonkos-rend magyar történetét kutatni, emelte ki Zágorhidi Czigány Balázs. A kutatók elkötelezett munkájának, valamint a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény munkatársainak tevékenysége nyomán újabb és újabb kötetek láthatnak majd napvilágot, amelyek révén talán teljesebb képet kaphatunk a jövőben a rend hazai történetéről.

A szombathelyi könyvbemutatón számos újdonság hangzott el a rend történetével kapcsolatban a beszélgetésen, amelyen Zágorhidi Czigány Balázs, Gilányi Magdolna PhD-hallgató és Farkas Éva Imelda domonkos nővér bemutatták a kiadványokat.

(forrás: Magyar Kurír)