Intermedium 2019

Peter Kreutzwald, az északnémet (Teutón) tartományfőnök hivatali idejének feléhez ért, ezért a két tartományi káptalan (2017-2021) közötti félidőben összegyűlt az ú.n. Intermedium, amelynek tagjai a rendházak elöljárói és a tartomány tisztségviselői. Miután a magyar közösség 2016 óta az északnémet tartomány része, ezért a találkozón részt vett Andrzej Kostecki magyar vikárius, Jacek Górski debreceni házfőnök, Szabó Bertalan soproni házfőnök és Bejczi Tibor fordító. Az Intermedium április 3-6 között Lipcsében ülésezett és olyan fontos kérdéseket vitatott meg, amelyek a Rend jövőjét érintik Németországban, Ausztriában és Magyarországon. Különös hangsúlyt kapott a két (északnémet és délnémet-ausztriai) tartomány további szoros együttműködése.

Két feszült, de eredményes nap után és sok tanácskozást követően sort került egy kultúrális és kulinárius esti programra is. A testvérek meglátogatták a Paulinum épületét. Az épület az egykori domonkos templom emlékét őrzi, amely a 13. század óta minden háborút sértetlenül túlélt, végül 1968 május 30-án az akkori kommunista kormány az egyetemi épület kibővítésére hivatkozva felrobbantott.

Isten áldása kísérje a domonkos misszió ügyét!

 

(forrás: Facebook Dominikaner-Provinz Teutonia)