Május 8. Szűz Mária oltalma a Domonkos Rend felett

Május 8-án köszönti a Domonkos Rend nagy pártfogóját, az Istenszülő Szűzt, kifejezve ebben az ünnepben az alapító Szent Domonkos háláját. Szent Domonkos Mária-tiszteletét édesanyjától, Boldog Jankától tanulhatta, aki kisgyermekkorában magával vitte őt zarándokútjaira Silosba, a híres Mária-kegyhelyre. Természetes lehetett számukra Szűz Mária oltalma alatt élni.

III. Honóriusz pápa 1216. december 16-án jóváhagyta a Prédikátorok Rendjét. Ekkor Szent Domonkos, miután Rómában 1217. január 18-án biztos értesülést kapott a Rend egyetemes jóváhagyásáról, Isten kegyelmében bízva és a Boldogságos Szűz Mária pártfogására támaszkodva szétküldte kettesével a testvéreket 1217. augusztus 15-én egész Európába. Úgy küldte a testvéreket apostoli útjukra, ahogy Jézus küldte az apostolokat. Semmit sem vittek magukkal az útra, bíztak a Gondviselésben.

Könyörgjünk:

Hűséges és irgalmas Istenünk, te a Hitszónokrendet kegyesen a Boldogságos Szűz Mária különleges oltalma alá helyezted. Add meg, kérünk, hogy ő, amint a jelenben életünk és édességünk, mutassa meg nekünk kegyesen életünk után Jézust, a te fiadat.

(forrás: világi domonkosok)