Boldog Diána és Cecilia

Andaló Diána Bologna-ban született a 13. század elején. Boldog Regináldot támogatta a bolognai rendház építésében. 1219-ben meghívta Szent Domonkost Bologna-ba és bizalmasan más szüzekkel együtt a rendi élet utáni vágyakozásból gondjaira bízta magát. A családtagok ellenkezéseit legyőzve, akik még bordáit is eltörték, belépett a Szent Ágnes kolostorba, amelyet Szászországi boldog Jordán alapított. Igazi anyja lett a reá bízott nővéreknek, 1236-ban halt meg. 50 levél maradt fenn, amelyeket boldog Jordán írt neki. Ezek a Domonkos Család lelkiségének legszebb bizonyítékaihoz tartoznak, és a rend testvérei és nővérei közötti barátságról tanúskodnak. Tiszteletét 1888 augusztus 8-án XIII. Leó pápa engedélyezte.

Cecilia a 13. század elején Rómában jött a világra. 1221-ben átlépett a Sancta Maria in Tempulo kolostorból a Szent Sixtus kolostorba, ahol jól megismerte Szent Domonkost és értékes információkat adott át lelkiségéről és külső megjelenéséről. Ezután 1223 végén vagy 1224 kezdetén három másik nővértársával együtt III. Honorius pápa Bologna-ba a Szent Ágnes kolostorba küldte, hogy képezze az új nővéreket Szent Domonkos útmutatásai alapján. Ott halt meg 1290-ben. XIII. Leó pápa 1891 december 24-én hagyta jóvá tiszteletét.

Örvendeztess meg minket, kérünk, Urunk, Boldog Diána és Cecilia szüzek kedves ünnepén, és közbenjárásukra add meg nekünk, hogy szívünkkel és cselekedeteinkkel megvalósítsuk a testvériség szeretetét és az igazságra törekvést!

(Képen: bl Cecília, bl. Diána, bl. Amata. Forrás: Dominican Monastery Of Our Lady Of The Rosary)