Rózsafüzér Királynője Búcsú 2019

A hagyományokhoz híven október első hétvégéjén köszöntöttük a Boldogságos Szűz Máriát, mint Rózsafüzér Királynőjét soproni templomunkban.

A kétnapos program bevezető, zenei darabokkal színesített előadását Egyed Rita domonkos nővér és rendtársnői tartották a rózsafüzér történetéről és lelkiségéről szombat délután. A Loretói litánia elimádkozása után kezdődött az ünnepi nyitómise, amelyet Kostecki Andrzej vikárius mutatott be a rendház tagjaival együtt. A lengyel származású elöljáró a templomot teljesen betöltő zarándokok és helyi hívők előtt tartott szentbeszédében arra a várakozásra irányította a figyelmet, amely az angyali üdvözletkor Mária alakjában mutatkozik meg. Mária hétköznapi csendes élete a várakozás és az Isten utáni vágyakozás lelkületében telt, ezért volt képes arra, hogy minden élethelyzetben meghallja és elfogadja Isten meghívását. Erre a lelkületre tanít a rózsafüzér imádsága bennünket is. A csendes imádság a lélek éber várakozására nevel, hogy mindig válaszolni tudjunk Isten hívására. A szentmise végén gyertyás körmenetben köszöntöttük a Boldogságos Szűz Máriát a rózsafüzér szavaival. A szentmisét éjszakai virrasztás követte a templom imacsoportjainak vezetésével.

Vasárnap az ünnepi szentmisét Both Zoltán városkáplán mutatta be és újmisés áldásban részesítette a híveket. Az újmisés atya úgy állította a hívek elé a rózsafüzért, mint egy kapcsot, amely összeköt Jézussal és Máriával. A szentolvasó segít abban, hogy egyre inkább részesei lehessünk az anya és fia közötti elszakíthatatlan kapcsolatnak is. A templombúcsút horvát nyelvű szentmise zárta le vasárnap délután. Idén a szombati programot élőben is közvetítette a BonumTV, így országos szinten is be lehetett kapcsolódni templomunk egyik legfontosabb ünnepségébe. Hálát adunk Isten után minden résztvevőnek és jószándékú segítőknek, akik hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez és lebonyolításához.