Bertalan atya újabb 3 évre elöljáró

Mivel Szabó Bertalan atya soproni házfőnök hivatali ideje november 1-jén lejárt, ezért Peter Kreutzwald német tartományfőnök újabb 3 évre megerősítette őt elöljárói hivatalában. Bertalan atya a beiktatás során Kostecki Andrzej tartományi vikárius kérésére elfogadta a döntést és letette a hitvallást, majd aláírta a kinevezési okiratot.

Andrzej atya beiktató beszédében a kinevezést a bizalom jelének nevezte. Kiemelte, hogy az elöljáró egyik legfontosabb feladata, hogy a rendházat minden testvér számára otthonná varázsolja. Ehhez kérte a közösség Isten áldását és Szűz Mária közbenjárását a Salve Regina latin antifóna elimádkozásával.

Szabó Bertalan atya 1974-ben született Sopronban. Az egyszerű fogadalmat 1993-ben, az örökfogadalmat pedig 1999-ben tette le. 2000-ben szentelték pappá Szombathelyen. Fribourgban, a domonkosok svájci egyetemén szerzett doktorátust dogmatikából. Szolgált a debreceni, a szentendrei és a soproni rendházban. Jelenleg teológiát tanít a Sapientia Szerzetesi Főiskolán Budapesten.