november 15. Nagy Szent Albert OP domonkos testvér, püspök, egyháztanító ünnepe

Albert a 12. század végén vagy a 13. század elején született Lauringenben, Svábföldön. Páduában fejezte be tanulmányait (1223) és Szászországi Boldog Jordán (lásd február 13.) ott vette fel őt a Domonkos Rendbe. 1242-től 1248-ig Párizsban tanított. A legszorgalmasabb tanítványa Aquinói Szent Tamás (lásd január 28.) volt. A különböző országokból Párizsba gyűlt diákokat Albert az egyetemesség szellemében tanította az új tudományra, tudniillik az arisztotelészi fizikára a zsidó és az arab értelmezés szerint. 1248-ban az újonnan alapított rendi főiskola (studium generale) igazgatója lett Kölnben. Tamás követte oda. Albert azután különböző tisztségeket töltött be. Később Teutonia tartományfőnökévé (1254-1257) választották. A ferences Bonaventurával együtt szorgalmasan védte a kolduló rendeknek az egyetemi tanításhoz való jogát. 1260-ban regensburgi püspökké szentelték.

Tisztségéről két év múlva lemondott, mert arra méltatlannak érezte magát. Ismét a tanulmányoknak szentelve idejét bejárta Würzburgot, Strassburgot, Kölnt. A szentek bölcsességét csodálatosan ötvözte az emberi tudománnyal. Írásaiban és tanításában kiemelkedően világosan fogalmazott, erkölcsiségében és lelkipásztori szeretetében pedig ragyogó volt. Különösen kitűnt az Oltáriszentség és az Istenszülő Szűz iránti kivételes tiszteletében, aki a hagyomány szerint megerősítette őt szent elhatározásában.

Kiváló műveket hagyott maga után a szent tudományban és más tudományokban is: méltó volt rá, hogy „nagynak” és „egyetemes tanítónak” nevezzék.

1280 november 15-én halt meg Kölnben. Egyszerű, de méltóságteljes síremléke a kölni dóm közelében lévődomonkos templom altemplomában található. II. Piusz pápa Albertet 1459-ben egyháztanítóvá nyilvánította. XI. Piusz pápa 1931. december 16-án szentté avatta, és XII. Piusz pápa pedig a természettudományok valamennyi művelőjének pártfogójául rendelte.

 

Könyörögjünk

Istenünk, te megadtad, hogy szent Albert püspök naggyá válhatott azáltal, hogy egységbe hozta az emberi bölcsességet a kinyilatkoztatott igazsággal. Add, hogy ilyen nagy mester iskolájában a tudásban való előmenetel által mélyebb ismeretedre és szeretetedre eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által.