Szent Domonkos ünnepe Sopronban 2020

Augusztus 8-án, szombaton Szent Domonkos rendalapító Atyánk ünnepére gyűltünk össze soproni templomunkban. A szentmise előtt Rózsafüzér Társulatunk közös imádságot végzett, amelyben a Boldogságos Szűz Mária és Szent Domonkos közbenjárását kértük a Domonkos Családért, a hívekért és saját szándékainkért.

Az ünnepi szentmisét a rendház tagjaival együtt Kercza Asztrik OFM ferences atya celebrálta, aki homíliájában a föld sójáról elmélkedett. A szombathelyi ferences rendházból érkezett atya beszédében kiemelte, hogy amikor Jézus korában a só ízét vesztette, visszatették a tengerbe, hogy újraépítse magát. Az embernek is el kell merülnie az isteni irgalmasság tengerébe, hogy élete újra felépüljön és visszakapja értékes ízét. A remény sója így nem engedi, hogy összeroppanjunk, hanem segít a reményt hordozni. A rózsafüzérre, mint lelki fegyverre utalva pedig azt kérte, hogy mondjunk ellen a rossznak, ragaszkodjunk a jóhoz és kezdjünk el gondolkodni, hogy a világ lopakodó értékválsága ne mérgezze meg életünket. Ezért az Egyházban is szüntelenül vissza kell térni az önérdekből az igazsághoz és az ingyenes jócselekedetekhez.

Az ünnepség Szent Domonkos énekes zsolozsmájával zárult.

Istennek legyen hála a közös hálaadó imádságért és kegyelmekért!