Rózsafüzér Királynője búcsú 2020

 

A hagyományhoz híven október első hétvégéjén köszöntöttük Rózsafüzér Királynőjét soproni templomunkban. A kétnapos ünneplés Simon Dávid diakónus tanúságtételével kezdődött. A soproni származású diakónus testvér elmélkedésében helyi adatokra támaszkodva mutatta be, hogy még a rendszeres templomba járó hívek között is kevesen imádkozzák a rózsafüzért. Mivel nagyon hiányzik az imádságra nevelés nemcsak a hitoktatásban, de a keresztény családokban is, emiatt távolodnak el sokszor a fiatalok az egyház közösségétől.

A szombati ünnepi szentmisét dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott panonnhalmi főapát helyett Kostecki Andrzej, a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnökség elöljárója mutatta be a rendház tagjaival együtt nagyszámú hívő közösség jelenlétében. A diakónus testvér tüzes prédikációjában személyes életpéldáján és szentek tanítására alapozva az imádság szeretetét és szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy minden keresztény naponta legalább egy rózsafüzért köteles elmondani, mert ima nélkül nincs se igaz szeretet se megbocsátás, se béke az ember életében. A szentmise a megszokott gyertyás körmenettel folytatódott a Széchenyi téren Rózsafüzér Királynője szobrának jelenlétében, majd éjszakai virrasztás következett.

Vasárnap délben Sopron polgármestere, dr. Farkas Ciprián is megtisztelte jelenlétével templombúcsúnk ünnepét. A szentmisén vendég szónokunk Dr. Reisner Ferenc kanonok, a győri  Brenner János Hittudományi Főiskola Rektora szentbeszédében kiemelte, hogy Szűz Mária ünnepe mostani aggodalmainkat, félelmeinket szeretné feloldalni. Isten Anyjának jelenléte reménysugár kétségeink között, mert Mária mindig ott van a tanítványokkal, hogy tartsa bennük a lelket. Így van jelen Mária a mi életünkben is. A rózsafüzér felidézi számunkra azt a gyermeki tapasztalatot, amikor az édesanya karjaiban tart gyermekét, hogy szavával, imájával megnyugtassa és megadja neki a szív békéjét.

Istennek hála az ünnep kegyelmeiért!

Ave Maria!