Jubileum 2021

Szent Domonkos Rendalapító atyánk halálának és a Magyar Domonkos Tartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Rendünk és Vikariátusunk jubileumi évet hirdetett meg, hogy hálát adjunk Istennek hűségéért, amellyel megtartotta a Prédikátorok Rendjének tagjait Krisztus evangéliumának szolgálatában a magyar kereszténység javára.

Amikor 1221 Pünkösdjén (május 30-án) az első testvérek Szent Domonkos vezetése alatt a Rend 2. nagygyűlésére összejöttek, megalapították az első tartományokat Spanyolországban, Franciaországban (Toulouse és Párizs), Olaszországban (Milánó, Róma, Nápoly) és hetedikként Magyarországon is.

Szent Domonkosnak szíve vágya volt a kunok megtérítése, ezért a a hagyomány szerint személyesen is részt kívánt venni a magyar misszióban. Szándékában sajnos korai halála meghiúsította. Álmát a bolognai jogtudós Magyarországi Pál (Paulus Hungarus) valósította meg rendtársaival, többek között Boldog Szádokkal együtt.

A jubileumi évben, amely 2021 január 6-án Vízkereszt ünnepén kezdődik rendházainkban, újra lehetőséget kapunk arra, hogy felszítsuk szívünkben annak az isteni kegyelemnek a lángját, amely az első testvérek, mint a hit bajnokainak szívében égett a lelkek üdvössége iránt isteni Mesterünk, Jézus Krisztus példája szerint, aki azért jött, hogy tüzet hozzon a földre és nem kíván mást, mint hogy lángra lobbanjon! (Lk 12,49)

A Boldogságos szűz Mária, Rendünk Pártfogója, Szent Domonkos Rendalapító Atyánk és Árpádházi Szent Margit közbenjárására egy szívvel és egy lélekkel kérjük Istent, a végtelenül irgalmas Atyát, aki Fiát fölkente a Szentlélekkel, hogy domonkos családunk szolgálata által vigyen örömhírt a szegényeknek, gyógyítsa a megtört szívűeket és megvigasztaljon minden szomorkodót általunk is.

A jubileumi év számos helyi és országos programra hív, amelyről időben tájékoztatást adunk honlapunkon.