Vers- és novellaíró pályázat

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége

rendalapító atyja, Szent Domonkos halálának és a rend magyarországi megtelepedésének

800. évfordulója alkalmából

„Az igazságra vezető út” címmel

vers- és novellaíró pályázatot hirdet.

Jó munkát kívánunk Mindenkinek!

Bízunk abban, hogy minél több pályázat érkezik be hozzánk!

A pályázat témája: Jézus mondja magáról a János evangéliumban: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6) A Domonkos Rend jelszava így hangzik: „Igazság”! Aquinói Szent Tamás, a rend talán legismertebb tagja pedig, Arisztotelész nyomán megfogalmazza: „Az igazság a gondolat megegyezése a tárggyal önmagában”. (Veritas est adaequatio rei et intellectus. De verit I, 1.; STh I, 16, l) A pályázat lehetőséget kíván adni a pályázóknak, hogy megfogalmazzák az életünk oly sok területén – egy hétköznapi házastársi veszekedéstől kezdve az Isten létének bizonyításáig – jelenlévő igazságkeresésnek az útját. Ma miért, hogyan, kivel, milyen módon stb. indulunk el az igazság megtalálásának reménységgel teli útján? Milyen ez az út? Vajon elérjük a célt? Megtaláljuk-e az igazságot? Egyáltalán ma megtalálható még az igazság?

Egy apró feltételnek kell csak még megfelelni a téma kapcsán: valamilyen domonkos renddel kapcsolatos személynek vagy dolognak kell megjelennie a műben, legalább említés szintjén, pl.: Eckhart mester vagy Árpád-házi Szent Margit neve, illetve az Angelicum (a rend római egyeteme) vagy a Margit-szigeten lévő kolostorrom mint helyszín, de lehet akár a Summa Theologiae kifejezés is, és ezekhez hasonlók.

Pályázók köre: pályázatunkra amatőr, kezdő, de már ismert szerzők tollából is várunk irodalmi műveket. Pályázatunk kiterjed a hazai és határon túl élő alkotókra is.

Alsó életkori határ: betöltött 16. életév

Pályázat célja: Az első alkalommal kiírt pályázatunk célja, hogy felkeltsük az irodalomszeretők figyelmét az igazság oly sokszor használt, de többször hamisan értelmezett fogalmára. Hisszük, hogy az igazság, bárki is fogalmazza meg, hívő vagy nem hívő, mindig és természetéből fakadóan Istenhez vezet, így a pályaműveken keresztül is a nagybetűs Igazsághoz, Istenhez szeretnénk közelebb kerülni.

Pályázat beküldési határideje: kiírástól számítva folyamatosan, az alábbi határidőig!

A végső határidő:

2021. április 30. éjfél

Fontos tudni, hogy fenti dátum után nem fogadunk el pályázatokat!

Feltételek még: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag Word dokumentumban várjuk e-mailben és postai úton is.

E-mail: domonkosok@gmail.com

A pályázók levélre ezt írják rá:

„Az igazságra vezető út” „Vers –és novellapályázat”

Levelezési cím: 4027 Debrecen, Füredi út 6.

A pályázati anyagok mellett fontos, hogy megírják pontos címüket, telefonszámukat!

Egy pályázó maximum 2 verssel és 2 novellával pályázhat.

A pályázat jeligés!

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 48 sor, míg novella esetében maximum 142 gépelt sor lehet.

Formázási előírások:

 • A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12 – sorköz szimpla.
 • A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű alatt zárójelben.
 • Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHHvagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalma miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.)
 • Nevezési díj: nincs, de a Domonkos Rend – Hungary facebook oldalát kedvelni, míg az instagram oldalát követni kell!

Felhívás!

A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet.

Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja, és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

A pályaművek értékelése:

 1. Az első három helyezettet a kiíró által felkért személyek (zsűri tagok) választják ki. A zsűritagok folyamatosan kapják meg az alkotók munkáit értékelésre!
 2. A negyedik díjazott pedig a közönségszavazás eredménye alapján különdíjban részesül.
 3. A közönségszavazás menete:

Május 1-én minden pályamű felkerül a Domonkos Rend – Hungary facebook oldalára,

és megkezdődik a szavazás.

Várjuk minden kedves Látogatónk szavazatát!

A szavazás 2021. május 1-én kezdődik és május 8-án éjfélkor zárul le.

A legtöbb kedvelést, szavazatot elért pályázó díjazásban részesül.

A szavazóknak a Domonkos Rend – Hungary facebook oldalát kedvelniük kell és a megfelelő alkotásokra egy tetszik jellel (egy felfele mutató kézjel elégséges!) szavaz, így megjelenik a neve, ez alapján tudjuk összeszámolni a szavazatokat!

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A pályázati anyag publikálása:

Pályázóink minden alkotása egy napon, azaz május 1-én megjelenik a www.domonkosok.hu által erre a pályázatra létrehozott felületén, illetve a Domonkos Rend – Hungary facebook oldalunkon is.

A szavazás a facebook oldalunkon lehetséges. Itt lehet nyomon követni a szavazás állását.

Az eredményhirdetés után a pályázati munkák nyomtatott formában való megjelentetése is szándékolt a kiíró részéről.

Eredményhirdetés:

 1. május 15-én Makkosmárián a Domonkos Fesztiválon várható. A helyszínről és a pontos időpontról, vagy az esetleges változásokról tájékoztatjuk pályázóinkat 3 felületünkön is: web– , insta– és facebook oldalunkon is.

A díjazottakat e-mailben értesítjük.

Díjazás:

 • helyezett: Elismerő oklevél + 100.000.-Ft
 • helyezett: Elismerő oklevél +   30.000.-Ft
 • helyezett: Elismerő oklevél +    10.000.-Ft
 • Közönségdíj a facebook-os szavazás alapján: Elismerő oklevél + 10.000.-Ft
 • A díjazottaknak elő kell adni műveiket!
 • Az eseményről felvételt készítünk!

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és pluszban további különdíjat is adományozhat.

E-mail: domonkosok@gmail.com

www.domonkosok.hu

kép forrása: https://autogram.blog.hu