Emlékezni akarok, Uram! – Szent Domonkos ünnepe Sopronban

Jubileumi évünkben a soproni közösség Szent Domonkos főünnepét augusztus 8-án vasárnap ülte meg. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát volt.

A szerzetes főpap személyes hangvételű homíliájának elején visszaemlékezett azokra a dominikánusokra, akiket a papi szemináriumban elöljáróként ismert meg az illegalitásban, valamint kifejezte örömét, hogy a rendszerváltoztatás után püspökként is segíthette a domonkos közösség életét a papszentelések által.

Beszédében kiemelte, hogy a szerzetes személyében nem az a lényeg, hogy mit csinál, hanem hogy ki is ő valójában. A szerzetes – a főpap megfogalmazása szerint – annak a specialistája, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez, akinek átadva önmagát szabaddá válik önmagától és elfogadó, nyitott tud lenni testvérei irányába.

Szent Domonkosra utalva hangsúlyozta, hogy a rendalapító sokat tanult saját kudarcaiból és új úton indult el. Ezért felszólította mind a szerzeteseket mind a híveket, hogy ne őrizzék meg magunknak Jézust Krisztust, nem szabad félni az újtól, a hivatásért ugyanis kockáztatni kell.

Végül a bencés püspök Szent Ágoston egyháztanítót idézte : Emlékezni akarok, Uram, de nem az emlékezésért önmagáért, hanem hogy téged még inkább szeresselek. A jublieum adta emlékezés vezessen tovább a szeretet útján Isten és egymás felé.

A szentmise keretében a domonkos közösség a Te Deum szavaival adott hálát a 800 év kegyelmeiért, majd Asztrik atya papszentelésének 50. évfordulója alkalmából aranymisés áldásban részesítette a híveket.

Az ünnepségről az Élő Egyház Katolikus műsor is beszámolt.