A magyar domonkosok 800 éve – filmbemutató

ÉLŐ SZÓ. A magyar domonkosok 800 éve . Filmbemutató. Megnyitó beszéd.
Uránia Nemzeti Filmszínház. 2022. január 28.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Testvérek a Domonkos Családban!

A Prédikátorok Rendje, latinul Ordo Praedicatorum, közismert nevén a Domonkos Rend 2021-ben kettős jubileumot ünnepelt. Emlékezett a rendalapító halálának és a magyar rendtartomány alapításának 800. évfordulójára.
Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”. (Szt. Pál)

Az alapító Szent Domonkos és így a rend küldetése az Igazság és az örömhír hirdetésére szólt egy olyan korszakban, amikor a Katolikus Egyházat Dél -Európában és a Balkánon eretnek mozgalmak támadták és keleten szép számmal éltek még pogányok is, közöttük a kunok, akiknek megtérítésére Szent Domonkos személyesen készült.
Feladatai azonban megakadályozták ebben, ezért küldte 1221-ben bekövetkezett halála előtt maga helyett rendi testvérét, a Bolognai Egyetemen kánonjogot oktató magyar Pált, és négy vállalkozó társát Magyarországra.
A domonkos szerzetesek műveltsége, lelkes igehirdetése és radikális szegénysége Magyarországon és európai méretekben megszólította az embereket és hozzájárult az Egyház megújításához.
Az elvetett mag, hamar szárba szökött és két évtized alatt 12 kolostort alapítottak hazánkban.
A hiteles reform szellemében, Domonkos kereste a visszatérést az apostolok köré gyűlt és tanításukhoz hű őskeresztény közösség szegénységéhez és egyszerűségéhez (vö. ApCsel 2,42). Ugyanakkor a lelkek üdvéért való buzgósága arra vezette, hogy elkötelezett prédikátorok testületét hozza létre, amelynek a Szentírás iránti szeretete és életének feddhetetlensége képes megvilágítani az emberek értelmét, és felmelegíteni a szíveket az isteni Ige életadó igazságával. (Ferenc pápa jubileumi köszöntője a Rendnek 2021.)
A sikeres kezdet után a történelem viharai, elsőként a 1241-ben bekövetkezett tatárjárás, majd később a törökdúlás, a reformáció, II. József egyházellenes intézkedései, az I. világháború a trianoni békediktátum következményeivel, a II. világháború és végül a kommunizmus, súlyos, nemegyszer végzetesnek tűnő csapást mért a Domonkos Családra, melyek tagjai az atyák, a nővérek és a világi testvérek, akik minden életállapotot felölelnek az egyházban.
Az ÉLŐ SZÓ, az igehirdetés szükségessége és a szerzetesek elkötelezett bátorsága az isteni kegyelem segítségével újra és újra talpra segítette a domonkosokat.
A Prédikátorok Rendjének 800 éves hozzájárulása az európai és a magyar keresztény kultúrához felbecsülhetetlen.
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása, s ebben benne foglaltatik az állandó megújulás igénye. Erre törekszik a Rend ma is, ez tesszük filmünkkel is.

Korunkban, amikor korszakalkotó változások és új kihívások jellemzik az egyház evangelizációs küldetését, Domonkos minden megkeresztelt számára inspiráció lehet, akik, mint missziós tanítványok arra hívatottak, hogy az evangélium fényével és Krisztus irgalmas szeretetével világunk minden „perifériájába” eljussanak,
életet adjanak egy új világnak, ahol mindannyian testvérek és nővérek vagyunk, ahol helye van azoknak is, akiket társadalmunk megvet, ahol igazságosság és béke ragyog. Ferenc pápa ”Fratelli Tutti c. enciklikája)

Köszönet a Nemzeti Filmintézet támogatásáért, köszönet az alkotóknak, a szereplőknek, a rendezőnek, minden közreműködőnek munkájáért és köszönet Önöknek Hölgyeim és Uraim, hogy érdeklődésükkel megtisztelték a mai bemutatót.
Ma Aquinói Szent Tamást, a világméretekben legismertebb domonkos tudóst ünnepli az Egyház és a Rend. Méltóbb napra aligha eshetett volna rendtörténeti filmünk bemutatója. Aquinói Szent Tamást, az európai szellemtörténetben, a teológiában és filozófiában megkerülhetetlen, rendszer teremtő nagyságot követve, a hit és az értelem fényénél keressük Istent és az igazságot.
Legyen ez a mai este lelki és kulturális élmény Önöknek és hálára kötelező, valódi ünnep a Domonkos Család minden tagja számára.

Figyelmük megtisztelő volt! Köszönöm!

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, a Világi Domonkos Közösség Elöljárója

(fotó: dr. Zágorhidi Czigány Balázs)