Szent Domonkos ünnepe Sopronban

Augusztus 8-án Szent Domonkos Rendalapító Atyánk főünnepén ismét együtt ünnepelhetett Sopronban a rendházi és templomi közösség.

A hálaadó szentmisét ünnepélyes rózsafüzér imádság előzte meg a magyar domonkos családért és rendi hivatásokért. Az esti  szentmise főcelebránsa és prédikátora Tokar János atya, szombathelyi ferences gvardián és plébános volt. Homíliáját az igazság fogalma köré építette fel, amely a domonkos lelkiség lényegét érinti: megismerni és hirdetni az igazságot, amely maga Jézus Krisztus.

A vendég prédikátor színes példákkal és közvetlen stílusával tanított többek között arra, hogy ha alárendeljük magunkat az igazságnak, akkor az egyre inkább megtisztít, átalakít és egyre teljesebben tud vezetni bennünket Isten Országa felé. Ezért mindenkinek szüksége van arra, hogy szembenézzen az igazsággal Istenről és önmagáról.

A szentmise után Szent Domonkos ünnepi zsolozsmáját imádkozták el a testvérek a világi domonkos család tagjaival és templomunk híveivel, vendégeivel együtt. Szabó Bertalan házfőnök az ünnep alkalmával kifejezte örömét, hogy a domonkosok és a ferencesek a kolduló rendi lelkiség alapján közel érezhették magukat egymáshoz, amely a liturgia szépségében és a baráti közösségben ismét megnyilvánult. Istennek legyen hála!