Rózsafüzér Királynője Búcsú Sopronban

Az idei évben október legelső két napjára esett Rózsafüzér Királynőjének búcsúja Sopronban. A domonkos testvérek mellett papok és hívek gyűltek össze, hogy köszöntsék Szűz Máriát, a Szentolvasó Királynőjét. A kétnapos ünnepségre tartalmas programmal és a hagyományos körmenettel készült a domonkos rendház és templom.

A búcsú első szentmiséjén szombat délben a világi testvérek közössége beöltözést ünnepelt, mert két új testvér csatlakozott a közösséghez. Erzsébet és József testvérek a szentmise keretében megkapták a domonkos skapulárét és a rendi szabályzatot. A beöltözéssel kezdődik az éves újoncidő, amely az első, ideiglenes fogadalommal zárul. Az új testvérek a tavalyi domonkos jubileumi év során ismerték fel Isten hívását Szent Domonkos harmadrendjébe egy országos zarándoklat során. A közösség támogató jelenléte kísérte őket keresésükben, amíg meghozták a végső döntést a belépésről.

A délután első vendége Mira nővér volt Szombathelyről, aki a rózsafüzér, az emberség gyógyítója imája címmel tartott előadást. A beszéd elején személyes élményéről szólt, amikor a rózsafüzér által Isten szerető tekintetét és jelenlétét élhette meg. Tanításában hangsúlyozta, hogy Isten képére hasonlítunk, ami azt is jelenti, hogy a szeretetközösségre vagyunk teremtve. Az ember kezdetben eredeti egységben, vagyis az ajándékozó szeretetben élt. A bűn következménye volt az elfordulás Istentől, így a hatalom-, élvezet- és birtoklási vágy és a gőg által megtört az eredeti hármas egység Isten és ember ill. ember és ember között valamint önmagával. Ezért van szüksége minden embernek gyógyulásra.
Isten Mária által segít visszatalálni önmagához a rózsafüzér által, amelynek kezdetei a korai szerzetességhez kapcsolódnak a 150 zsoltár mintájára. A rózsafüzér segít csatlakozni Jézus életébe, Mária segítségével megélni Krisztus testének titkait. Kiemelte, hogy a mindennapokban fontos a rózsafüzért konkrét szándékkal felajánlani, segít nehéz gondolatokat békében hordozni, az „üresjáratokat” a buszon vagy várakozás közben kitölteni, és közösségben imádkozni. A szentolvasó gyógyít, mert Máriával együtt élhetjük meg Krisztus életét.

Az esti szentmise vendégszónoka és főcelebránsa Berhidai Piusz OFM ferences tartományfönök volt. Prédikácója elején jelezte, hogy a mai ünnepre azzal a kérdéssel készült, miért is jó találkozni szép ünnepeken a szürke hétköznapokban. A ferences tartományfőnök három gondolat köré építette fel homíliáját. Először is Isten ajándékozni akar, sőt velünk akar lakni. Istennek ez az ígérete Jézus Krisztusban beteljesedett. Ébren kell tartani a hitet, mert Isten velünk akar egységben élni. Ez a reményteli valóság ad értelmet és rendet életünkben mindennek az életünkben. A prédikátor a szentmise olvasmányai és életpéldák alapján tárta fel a híveknek, hogy az egyik ajándék az, hogy Isten szállást akar venni életünkben, a másik ajándék pedig a tanítványi közösség az egyházban. A hitet könnyebb egy megtartó közösségben megélni. Végül beszédét azzal zárta, hogy a hitben kapjuk meg Isten személyes hívását, a hivatás ajándékát is úgy, mint Mária, aki boldog, mert hitt. Az evangélium által nyílhatunk meg arra a reményre, ahol helye van Istennek. Ez a remény a teljes életre azonban nem azonos a ma divatos pozitív gondolkodás fogalmával, amely kizárja Istent, mert ott csak az ember van jelen a problémával. A mi hivatásunk kimondani a hit válaszát a teljes élet ígéretére.

A búcsú másnapján Bognár István atya tanított a déli szentmisén, aki jelenleg a győri szeminárium spirituálisa. Növeld bennünk a hitet! – így kérik az evangéliumban Jézust a tanítványok. Ezzel a kéréssel imádkozunk a rózsafüzérben is Jézushoz, hogy hitünket növelje. István atya számos példán keresztül mutatta be a hit szerepét az életben, különösen a halál tényével szemben. Kiemelte, hogy a transitus – az átmenet – Mária életében elszenderülést jelent, amely nem azonos az emberi halállal. Szent Pál apostol a földi sátor lebontásáról beszél levelében. Azonban hozzáteszi másutt, hogy számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Mária alapérzése, lelkülete is ez a hitvallás volt. A szentmise végén az atya ezüstmisés áldásban részesítette a híveket.

Istennek hála a búcsú kegyelmeiért!