Domonkos feladat megmutatni az embereknek, ami el van rejtve – Világi Domonkosok Országos Találkozója Debrecenben

2023 november 4-én szerveztük meg a Szent Domonkos Rend világi közösségeinek találkozóját Debrecenben, a Szent László Domonkos Plébánián

A közös zsolozsmát követően az Úr Jézus Krisztussal és egymással testvérekként szeretetben egyesülve Szentmisével ünnepeltük meg, hogy együtt, közösségben szolgálhatunk Isten országáért.

A szentmisét a világi testvérek szándékára felajánlva Tokodi László OP debreceni házfőnök atya és Leszkovszky Pál OP atya celebrálta.

A homíliában Laci atya arra buzdított, hogy amerre járunk, élünk, dolgozunk, szóval és példával tiszta szívvel, bátran hirdessük Urunk Jézus Krisztusnak örömhírét Szent Pállal együtt bízva abban, hogy Isten kegyelméből végül minden egyes ember megtér. Szívünk lássa, hallja az Igazságot, ne a kételkedőknek higgyen, ne csüggedjünk, hanem törekedjünk a teljességre! A Szentleckében Pál apostol rómaiakhoz írt levelében nem azt mondta, hogy ha mindenki megkeresztelkedik, akkor következik be fordulat, hanem azt, hogy „Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek.” Vagyis megtérnek, és „Akkor majd Izrael egész népe üdvözül.” „Isten megtartja ígéretét, nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását”. Ígéretében bízva hittel, szeretettel forduljunk az emberek felé! Legyünk hűségesek a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz domonkos családunkon keresztül.

Pál atya gyémántmisés papi ünnepi áldással engedte útnak harmadrendi testvéreit.

 A szentmisét követő agapén finomságokkal és örömmel köszöntöttük egymást, majd Laci atya előadásában Capuai Boldog Rajmund Sienai Szent Katalin életéről írt könyvéből tanított bennünket.

Reménytelennek tűnő helyzetben – a hozzánk hasonlóan a domonkos harmadrendhez tartozó – Szent Katalin keresett egy olyan helyet, ahol zavartalanul együtt tudott lenni Istennel, miközben a megváltoztathatatlan külső körülményeket elfogadta, képzeletében átalakította, és a lelki megtörésén dolgozó őt körülvevőkkel is szeretettel együtt élt. Rossz körülmények között is, mindig van döntési lehetőségünk. Szent Katalin visszavonult belső cellájába, ahonnan soha nem lépett ki, de családja minden kérését teljesítette, a rábízott feladatokat elvégezte. Szeretettel tekintett a környezetében élőkre, alkalmazkodott hozzájuk oly módon, hogy a szent családot képzelte helyükbe az apostolokkal.

A tanítás üzenete számunkra az, hogy ha nincs megoldás egy kétségbeesett helyzetben, domonkos feladat megmutatni az embereknek, ami el van rejtve.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a magyarországi domonkos világi rend vezetője hálás szívvel mondott köszönetet.

Megköszönte Laci atya vigasztaló üzenetét, mely recept a mai helyzetünkre: túl lehet élni, ami van és ami következik. Köszönetet mondott mindazon testvéreknek és segítőknek, akik a Feketén-Fehéren világi domonkos rend lapjának igényes megjelenésében, szerkesztésében szerepet vállalnak. Azt is elmondta, mennyire megtisztelő, a Rómából érkező kérés, hogy a Teutoniával egyesülő Dél-német Domonkos Rentartomány döntéshozatalaiban a magyar vikáriátus 2 szavazattal vegyen részt. Számítanak ránk.

A következő országos szintű lelkigyakorlatra 2024. január 24-én a soproni Szent Júdás Tádé-rendház plébániáján több előadással is készülve várják a világi testvéreket az atyák.

Dominika testvérnőnk által Budapesten gondozott domonkos atyák sírjánál minden év november 2-án szentmisét mutat be a rend, melyet az elhunyt és élő szerzetesekért ajánlanak fel.

Áldás minden együtt ünnepelt szentmise, minden vigasztaló, biztató lélekszó. A következő találkozásig kísérjen mindannyiunkat a Szentlélek ereje, a béke öröme és a szeretet szabadsága az igazságban!

Urunk, Jézus Krisztus!

Te egykor meghívtad Egyházadba

Szent Domonkos családját,

hogy hirdesse az Evangéliumot.

Kérünk, küldj ugyanúgy ma is

apostolokat aratásodba.

Adj nekik bátorságot, bölcsességet

és kegyelmet,

hogy az emberek előtt

méltóképpen tegyenek tanúságot

halálodról, feltámadásodról

és dicsőséges eljöveteledről.

Engedd, hogy legszentebb édesanyádnak,

Rendünk Pártfogójának közbenjárására

legyünk a hit védőivé,

a közömbösséget és a bűn sötétségét

szétoszlató fénnyé,

aki mindig velünk vagy.

Ámen

 

Palczert Judit Dominika, világi domonkos testvérnő

 Debrecen, 2023.11.05.