Együtt Aquinói Szent Tamásnál – jubileumi zarándoklat Toulouseba

Aquinói Szent Tamás hármas jubileumát (szenttéavatásának 700., halálának 750., születésének 800. évfordulóját) különleges és méltó módon ünnepelte meg közösségünk.

2024. április 15-18 között a franciaországi Toulouse-ba zarándokolt közösségünk több tagja, hogy együtt imádkozzanak rendünk kiemelkedő szentje, Aquinói Szent Tamás ereklyéi előtt a Saint Jacques templomban. Bár ma már állami múzeumként működik a templom, a szentek jelenlétét és inspirációját tapasztalhattuk meg az Angyali Doktor oltára előtt. Aquinói Szent Tamás 1323. július 18-án lett szentté avatva, és ereklyéi kalandos utakon keresztül végül 1974-ben tértek vissza a toulouse-i domonkos templomba.

A zarándoklat során megcsodáltuk a Joachim és Pierre Génard testvérek által épített új kolostort, mely a második világháború utáni szakrális művészet remeke. A régi és az új épület összeolvadása érzékelhető a kavicsos falazat és a nyers beton harmóniájában, melyet számos művész alkotása díszít.

Toulouse számunkra nemcsak Aquinói Szent Tamás szentté avatásának helyszíne, hanem Szent Domonkos rendjének születési helye is. Itt alapította meg az első közösséget 1215-ben, és itt találkozott a katar eretnekekkel, akikért imádkozva és tanítva küzdött. Meglátogattuk a Szent Domonkos által fontosnak tartott helyeket is, például Carcassonne várában található Saint Nazaire bazilikát, ahol 1213-ban nagyböjt idején prédikált.

Az Aquinói Szent Tamás és Szent Domonkos által megtestesített bölcsesség és hit által inspirálva imádkoztunk és elmélkedtünk azon, hogy hogyan vigyük tovább rendünk küldetését, az igazság hirdetését.

Szent Domonkos atyánk és Aquinói Szent Tamás, könyörögjetek érettünk!