Szent László Rendház

Alapítva: 1942-ben, Plébánia
Cím: H-4027 Debrecen Füredi út 6.
Tel./Fax: +36 52 412 472 / + 36 52 536 120

Miserend:
hétköznap: 7:00, 18:00
vasár- és ünnepnap: 7:30 (görög katolikus), 9:00, 11:00,
15:00 (angol), 17:00
Gyóntatás a szentmisék alatt!

 

 

 

 

 

LESZKOVSZKY GYÖRGY PÁL OP
E-mail: palatya[kukac]freemail[pont]hu
Budapestről származom. 1953-ben lettem a Domonkos Rend tagja, ahol a Pál nevet kaptam. A szétszóratás idejében gyógyszerkutatóként dolgoztam a fővárosban. 1989-től, a közösség újraalakuláskor a budapesti, majd a szentendrei közösségben éltem. 2010 októberétől a debreceni rendházba helyeztek át, ahol a domonkos harmadrend és az orvosok lelki vezetését bízták rám, illetve a heti angol nyelvű szentmisék bemutatását. A Szent Lukács Egyesület vezetőségéhez is tartozom, amelynek folyóiratát szerkesztem.

 

 

MAJOR GYÖRGY PIUS OP
Mobil: +36 30 504 93 92
Hódmezővásárhelyen születtem és végzettségem szerint zongoratanár vagyok. Mint domonkos atya Budapesten teljesítettem szolgálatot, 1990 óta pedig Debrecenben. A lelkipásztori feladatok mellett a helyi zene élet fontos képviselőit és a fiatal zenészeket segítem jelenlétemmel. A plébánián működő Mária Légió csoportját kísérem, valamint lelkipásztori feladatokat látok el a debreceni Klinikatelepen és a Pallagi úti Idősek Otthonában.

 

 

DEZSE PÉTER OP
a rendház szindikusa

 

 

TOKODI LÁSZLÓ OP
rendházi elöljáró

plébániai kormányzó

média promotor

http://www.predikatorok.blogspot.com/

e-mail: tokodi.laci@yahoo.com

Tel.: +36 30 197 7388

Tokodi László vagyok. 1982-ben születtem Baján. 2007-ben diplomáztam le a Budapesti Műszaki Egyetemen, építőmérnökként. 2007-től a magyarországi Prédikátor Testvérek Rendjének (Szent Domonkos Rend) vagyok tagja. Jelenleg Krakkóban élek és folytatok filozófiai és teológiai tanulmányokat. Hiszek az Egy Istenben, Aki azt mondta: „Én vagyok az Úr, és nincs más, rajtam kívül nincs Isten” (Iz 45, 5)! Hiszek az Élő Istenben, Aki azt mondta: „Az én Atyám mindmáig cselekszik, és én is cselekszem” (Jn 5,17). Hiszek a Mindenható Istenben, Aki azt mondta: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem” (Mt 26,26). A karizmatikus és hierarchikus Római Katolikus Egyházhoz tartozom, amely számomra élő valóság. Bár sokan a múltba akarják taszítani karizmatikus voltát, az sohasem szűnt meg és lényegéhez tartozik, úgy, mint a hierarchia is. Élettapasztalatom a következő: „Mi ugyanis az evangéliumot nem csak szóval hirdettük nálatok, hanem erővel és Szentlélekkel is, és egész teljességgel” (1 Tessz 1,5).