Jordán testvér egyszerű fogadalma

Örömmel tudatjuk, hogy Horváth Jordán testvér, két novícius társával, Simon Hackerrel és Lucas Leonharddal együtt 2019. szeptember 14-én, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, egyszerű fogadalmat tett Kostecki Andrzej vikárius kezében Wormsban. Az első fogadalommal a rendi[…]

Szent Domonkos nyomdokain

2019. június 24. és július 5. között wormsi német-magyar noviciátusunk Laurentius Höhn OP novíciusmester vezetésével Spanyolországba és Franciaországba zarándokolt, hogy megismerkedhessünk Szent Domonkos Atyánk életének legfontosabb helyszíneivel. Utunk spanyol részén Paál Gergely testvérünk is velünk[…]

új rendfőnök

Új rendi mester áll a Domonkos Rend élén. Július 13-án választotta meg az általános káptalan Vietnámban Gerard Francisco Timoner OP atyát Szent Domonkos 87. utódjának, a 88. rendi mesternek. Gerard testvér a Domonkosok történelmében az[…]

Azért vagyok, hogy szeress

Az értelmileg sérült emberek Egyházban betöltött helyéről beszélgettek a krakkói domonkos kolostorban. A konferencián többek között részt vett és felszólalt Kostecki Andrzej, magyar tartományi vikárius is.  Andrzej atya évek óta lelki vezető a Bárka, valamint[…]

Tanítvány 2019/1 – REPÜLÉS

Megjelent Tanítvány folyóiratunk legújabb száma. Megvásárolható a rendházainkban. TARTALOMJEGYZÉK Domonkos identitás   Bruno Cadore OP – Úgy prédikáljatok, mint az apostolok! Barna Máté OP – Szent Domonkos   Istent keresve Jean Vanier – Az emberszív[…]

IEOP 2019

Húsvét nyolcadában tanácskozásra gyűltek össze az európai tartományfőnökök Bécsben. A magyar közösséget Peter Kreutzwald tartományfőnök és Kostecki Andrzej tartományi vikárius képviselte. Az előadásokon és tanácskozásokon az előljárók mellett részt vett Brunó Cadoré rendi mester is.[…]

1%

Felhívás Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a magyar domonkosok kulturális örökségét gyűjtő, feldolgozó és bemutató Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt, melynek működtetője és a felajánlások gyűjtője a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány. Adószám: 18894635-1-18

Intermedium 2019

Peter Kreutzwald, az északnémet (Teutón) tartományfőnök hivatali idejének feléhez ért, ezért a két tartományi káptalan (2017-2021) közötti félidőben összegyűlt az ú.n. Intermedium, amelynek tagjai a rendházak elöljárói és a tartomány tisztségviselői. Miután a magyar közösség 2016[…]

Nagyböjti lelkinap Esztergomban

Nagyböjtben évről-évre összegyűlnek a magyar domonkosok és bár rövid időre tesszük ezt, ennek a napnak közösségteremtő ereje van. Az idei évben március 11-én Esztergomban, a Szent Adalbert Központban találkoztunk. A lelkinapot szentmisével kezdtük, majd Papp[…]