Pünkösd

Hirdetések 2017. június 4-én.

 

Ma a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Jövő vasárnap a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

A Tanítvány legújabb száma – Kornél atyáról való megemlékezéssel  – kapható a sekrestyében.

Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk templomunkban.

A templomok éjszakája június 10-én lesz. A Szent Margit templom programját kihelyeztük a kapualjba. Idén templomunk nem kapcsolódik be a programsorozatba.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmisében Bertalan atya beiktatja szolgálatukba azokat a civil testvéreket, akiket püspök atyánk azzal bízott meg, hogy áldoztassanak templomunkban.

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, Úrnapját június 18-án, a Szent György plébánia területén lévő templomok – az atyákkal és a hívekkel – ünnepi szentmisével és körmenettel együtt, a mi templomunkban ünneplik. Az ünnepi miséző és szónok Máté atya lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

A Keresztelő Szent János templom programjai a kapualjban megtekinthetők.

Egy Kárpátaljai család pénzbeli segítséget kér gyermekük gerincműtétjének finanszírozásához. Pontosabb információk a kapualjban találhatók.

A Bonum TV műsorfüzetei átvehetők a sekrestyében.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

5-én. hétfőn Szent Bonifác püspök és vértanú,

8-án, csütörtökön Boldog Diána és Cecília szüzek,

10-áén, szombaton Boldog Dominici János püspök emléknapja,

11-én, jövő vasárnap pedig Szentháromság vasárnapja lesz.