Szentháromság vasárnapja

Hirdetések 2017. június 11-én.

 

Ma a rendházunkban szükségessé vált átalakítási és felújítási munkálatokra gyűjtünk a kézi és a kijelölt perselyekben.

A Tanítvány legújabb száma – Kornél atyáról való megemlékezéssel  – kapható a sekrestyében.

Ma a 10 órai szentmisében Bertalan atya beiktatja szolgálatukba azokat a civil testvéreket, akiket püspök atyánk azzal bízott meg, hogy áldoztassanak templomunkban.

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, Úrnapját jövő vasárnap, a Szent György plébánia területén lévő templomok – az atyákkal és a hívekkel – ünnepi szentmisével és körmenettel együtt, a mi templomunkban ünneplik. Az ünnepi miséző és szónok Máté atya lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

Buszos zarándoklat indul Győrbe a Szent László napi ünnepi szentmisére, melyen a főcelebráns Dr, Erdő Péter bíboros úr lesz.

Ifjúsági zarándoklat indul Sopronból Medjugorjéba 30-án.

A Keresztelő Szent János templom programjai a kapualjban megtekinthetők.

A Bonum TV műsorfüzetei átvehetők a sekrestyében.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

13-án. kedden Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító,

8-án, csütörtökön Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja,

18-án, jövő vasárnap pedig Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz.