Szűz Mária Isten anyja (Újév)

 

Ma a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Jövő vasárnap a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

Megjelent a Tanítvány legújabb száma, kapható a sekrestyében.

Szívből köszönjük mindazok munkáját, imádságait, adományait, melyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy szép és felemelő legyen karácsonyi ünneplésünk. Hálásan köszönjük az ünnepi adományokat és köszöntéseket is.

A Szent Orsolya Iskola január 4-én 16 órától nyílt csillagászat-meteorológia szakkörre hívja az érdeklődőket.

6-án, pénteken Urunk megjelenése – vízkereszt parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban ¾8-kor, ½12-kor, du. 4-kor, és este fél 6-kor lesznek szentmisék.

A héten a hónap első csütörtökje és péntekje lesz. Mindkét napon szentségimádást tartunk az esti mise végén, csütörtökön a Jézus Szíve Családok vezetésével, pénteken pedig városunk lelki megújulásáért.

Ünnepélyes rózsafüzér ájtatosságot tartunk szombaton délután fél 6 órakor. Tagfelvételre is van lehetőség. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy Tibor atyánál.

8-án, jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük.

Előre jelezzük, hogy az ökumenikus imahét január 16 és 21 között lesz. Templomunkban 18-án, szerdán este 5 órakor kezdődik az istentisztelet. Az igehirdető Tóth Károly lelkész lesz. Bertalan atya 20-án este 5 órakor fog igét hirdetni az Evangélikus templomban. Az imahét teljes menetrendje hirdetőhelyeinken megtalálható.

Minden kedves testvérünknek köszönjük a sok munkát, áldozatot, adományt, együttérzést, imádságot, mellyel a 2016-os évben templomukat és közösségünket a jó Isten ügyében szolgálták.


Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.Saját nevünkben is és rendházunk közössége nevében is kívánunk Istentől áldott, békés, boldog újesztendőt minden kedves testvérünknek.

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.