Úrnapja

Hirdetések 2017. június 18-án.

 

A Tanítvány legújabb száma – Kornél atyáról való megemlékezéssel  – kapható a sekrestyében.

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, Úrnapját ma, a Szent György plébánia területén lévő templomok – az atyákkal és a hívekkel – ünnepi szentmisével és körmenettel együtt, a mi templomunkban ünneplik. Az ünnepi miséző és szónok Máté atya lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

Hétfőn az esti zsolozsma után az örökimádók havi találkozójára kerül sor. Az elmélkedést Tibor atya fogja tartani.

22-én, csütörtökön az esti szentmise gitáros mise lesz.

A Keresztelő Szent János templomban 24-én18 órai kezdettel Keresztelő Szent János születését ünneplik.

Buszos zarándoklat indul Győrbe a Szent László napi ünnepi szentmisére, melyen a főcelebráns Dr, Erdő Péter bíboros úr lesz.

Június 27-én este Bőjte Csaba szentmisét mutat be Harkán, majd színdarab következik.

Ifjúsági zarándoklat indul Sopronból Medjugorjéba 30-án.

„Házaspárok útja” ünnepre hívja a Schőstatt családok közössége az érdeklődőket Óbudavárra július elsejére.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

21-én. szerdán Gonzága Szent Alajos szerzetes emléknapja,

23-án, pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe,

24-én, szombaton pedig Keresztelő Szent János születésének főünnepe lesz.